Home About Browse Search
Svenska


Park- och trädgårdsavfall

en resurs för fastbränsle och biogas

Paulsson, Markus and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Mattiasson, Bo (2015). Park- och trädgårdsavfall. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:10
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Park- och trädgårdsavfall hanteras i ansenliga
mängder i Sverige, ca 450 000 ton per år.
Normalt används den mer vedartade delen i
(kraft)värmeverk och den resterande mängden
komposteras. Den del som går till förbränning
ger i dagsläget relativt god ekonomisk
utdelning, om den är fri från föroreningar och
har hög torrsubstanshalt. Den resterande mer
lättnedbrytbara delen av avfallet borde dock
kunna utnyttjas bättre, då kompostering leder
till höga behandlingskostnader utan att
någon energi kan tas tillvara. Här kan biogasproduktion
vara en möjlighet.

Detta projekt har bestått av tre delar
där en framsiktad kompostråvara ur krossat
park- och trädgårdsavfall har utvärderats
utifrån möjligheten att använda en större
andel av materialet som fastbränsle, dess
biogaspotential och möjligheten att använda
rötresten från denna biogasproduktion
som biogödsel i jordbruket.

Authors/Creators:Paulsson, Markus and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Mattiasson, Bo
Title:Park- och trädgårdsavfall
Subtitle:en resurs för fastbränsle och biogas
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Depositing date:7 September 2015
Number:2015:10
Number of Pages:42
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-8900-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Agrovoc terms:wastes, public parks, gardens, recycling, composting, biogas
Keywords:biogas, parkavfall, trädgårdsavfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2920
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2920
ID Code:12587
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: Kristina Engdahl
Deposited On:10 Sep 2015 13:01
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits