Home About Browse Search
Svenska


Totalfosforanalyser vid Institutionen för miljöanalys 1965 - 2000

Sonesten, Lars and Engblom, Sten (2001). Totalfosforanalyser vid Institutionen för miljöanalys 1965 - 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
761kB

Abstract

Institutionen för miljöanalys (IMA) vid SLU har under lång tid analyserat många olika vattenkemiska variabler. Flertalet av dessa variabler finns långa tidsserier, i många fall upp till 35 år långa mätserier. Institutionen har som ambition att ständigt förbättra analyserna, vilket dock kan innebära vissa revideringar av äldre material. I december år 2000 inledde IMA en granskning av totalfosforanalyserna som resulterade i att avvikande nivåer uppdagades för perioden januari 1991 – juni 1996. Avvikelsen har visats sannolikt vara ett absolut fel som har resulterat i en förhöjning på ca. 1,2 µg P/l (95%-igt konfidensintervall = ± 0.2 µg P/l). Felet har orsakats av en osäkerhet vid bestämningen av nollnivån i samband med en instabil baslinje hos ett äldre analysinstrument. Det aktuella instrumentet byttes ut vid halvårsskiftet 1996, vilket resulterade i en snabb förbättring av kvaliteten på analysen som därefter har varit god i jämförelse med analysresultat från andra laboratorier. Förhöjningen av totalfosfornivån har störst effekt på sjöar och vattendrag med låga halter, speciellt i vatten med liten inom- och mellanårsvariation såsom Vänern och Vättern. Nivån i mindre sjöar, samt vattendrag med stor haltvariation påverkas dock endast i mindre utsträckning eftersom påverkan från omgivningen har större betydelse i dessa fall. De förhöjda totalfosfornivåerna har inte kunnat påvisas ha någon uppenbar effekt på bestämningar av de totala mängderna fosfor som transporteras i vattendragen.

Authors/Creators:Sonesten, Lars and Engblom, Sten
Title:Totalfosforanalyser vid Institutionen för miljöanalys 1965 - 2000
Year of publishing :2001
Depositing date:8 September 2015
Number of Pages:31
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:analysmetoder, totalfosforanalyser, vattendrag, vattenkemi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2910
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2910
ID Code:12589
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 Sep 2015 15:24
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits