Home About Browse Search
Svenska


Bassiluskan, bassiluskan...

...om personalens hälsa och hygien inom produktionen av livsmedel i trädgårdsnäringen

Alsanius, Beatrix (2015). Bassiluskan, bassiluskan... Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:22
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Official URL: https://www.slu.se

Abstract

Personalens hygien och hälsostatus är en viktig bidragande orsak till spridning av humansmittor med frukt, bär och grönsaker
• Hygien och hälsa påverkas av kulturella traditioner och ekonomiska faktorer
• Arbetet med personalens hygien och hälsostatus förutsätter ledarskap
• God hygien under arbetsdagen förutsätter tillgång till sanitära utrymmen med rinnande vatten, tvål och desinfektion och torkning
• Val av vattentemperatur, tvål, desinfektionsmedel samt torkningssätt inverkar på överlevnad av mikroorganismer på händer
• Barriärer i form av skyddskläder och handskar minimerar spridningsrisken från människor till frukt, bär och grönsaker, men kan samtidigt inge en falsk trygghet
• Hygien och hälsa är inte bara en fråga om kunskap utan också om insiktsbaserat handlande; det måste vara automatiserat
• Etablering av en företagskultur för personalens hygien och hälsa är ett ledarskapsansvar

Authors/Creators:Alsanius, Beatrix
Title:Bassiluskan, bassiluskan...
Subtitle:...om personalens hälsa och hygien inom produktionen av livsmedel i trädgårdsnäringen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

* Fruits and vegetables are vehicles for transmission of food borne pathogens. Staff hygiene and health status are in this context important routes of transmission.
* Hygiene and health are part of a cultural and economic context.
* Leadership is a precondition for a high hygienic standard and staff health status.
* To maintain a high level of hygiene during the working day, sanitary equipment including running water, soap/detergent, desinfectant need to be in place.
* Choice of water temperature, soap, desinfectant,and mode for hand drying affect the survival of microorganisms on hands.
* Personal protection, such as protective cloths and gloves, reduce the risk of transmission of food borne pathogens between humans and the fruit, berries and vegetables, but they may also be misleading.
* Hygiene and health are not only a question of knowledge, but also of insight-based action. It must be trained.
* Establishment of a corporate culture for staff hygiene and health requires leadership.

Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :9 September 2015
Depositing date:9 September 2015
Number:2015:22
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
Agrovoc terms:business management, hygiene, employee attitude, infections, intestinal diseases, protective clothing
Keywords:företagskultur, handhygien, personalens hygien, personalen hälsa, policy, smittor, skyddskläder, tarmsmittor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2974
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2974
ID Code:12598
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Professor Beatrix W. Alsanius
Deposited On:06 Oct 2015 07:06
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits