Home About Browse Search
Svenska


Park- och trädgårdsavfall

en resurs för fastbränsle och biogas

Paulsson, Markus and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Mattiasson, Bo (2015). Park- och trädgårdsavfall. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:25
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Park- och trädgårdsavfall hanteras i ansenliga mängder i Sverige, ca 450 000 ton per år. Normalt används den mer vedartade delen i (kraft)värmeverk och den resterande mängden komposteras. Den del som går till förbränning ger i dagsläget relativt god ekonomisk utdelning, om den är fri från föroreningar och har hög torrsubstanshalt. Den resterande mer lättnedbrytbara delen av avfallet borde dock kunna utnyttjas bättre, då kompostering leder till höga behandlingskostnader utan att någon energi kan tas tillvara. Här kan biogasproduktion vara en möjlighet. Detta projekt har bestått av tre delar där en framsiktad kompostråvara ur krossat park- och trädgårdsavfall har utvärderats utifrån möjligheten att använda en större andel av materialet som fastbränsle, dess biogaspotential och möjligheten att använda rötresten från denna biogasproduktion som biogödsel i jordbruket.

Authors/Creators:Paulsson, Markus and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Mattiasson, Bo
Title:Park- och trädgårdsavfall
Subtitle:en resurs för fastbränsle och biogas
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :24 September 2015
Depositing date:24 September 2015
Number:2015:25
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Agrovoc terms:wastes, public parks, gardens, recycling, composting, biogas
Keywords:biogas, parkavfall, trädgårdsavfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2952
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2952
ID Code:12636
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: Kristina Engdahl
Deposited On:25 Sep 2015 09:51
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits