Home About Browse Search
Svenska


Effekt av reningsutrustning på näringsfällning och mikroflora i bioreaktorbaserad in vitro-produktion av växtråvara

Khalil, Sammar and Holefors, Anna (2015). Effekt av reningsutrustning på näringsfällning och mikroflora i bioreaktorbaserad in vitro-produktion av växtråvara. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:30
[Factsheet]

[img] PDF
977kB

Abstract

Detta faktablad baseras på två projekt med det gemensamma syftet att utveckla en hållbar in vitro-baserad produktion av växtråvara. Syftet har även varit att utveckla ett system för recirkulering av näringslösning i storskalig bioreaktorbaserad odling. Två reningssystem testades – rening med ”Advanced Oxidation Technologies” (AOT) under 2013 och med kolfilter under 2014. Reningssystemen testades utifrån effektivitet att minska näringsfällningar och mikroflora.

Resultaten från detta projekt visar att kolfiltrering är en effektiv metod att använda i bioreaktorsystem för att hämma fällningar av de flesta näringsämnen samt förekomsten av mikroorganismer. Annan reningsutrustning behöver dock testas för att uppnå en effektivare rening. Kiselackumulering är också ett problem som bör undersökas närmare.

Authors/Creators:Khalil, Sammar and Holefors, Anna
Title:Effekt av reningsutrustning på näringsfällning och mikroflora i bioreaktorbaserad in vitro-produktion av växtråvara
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Depositing date:24 September 2015
Number:2015:30
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Plant Biotechnology
Agrovoc terms:in vitro, bioreactors, purifications, filtration
Keywords:in vitro, bioreaktorbaserad odling, Advanced Oxidation Technologies, Reningssystem kolfilter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2953
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2953
ID Code:12637
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: Kristina Engdahl
Deposited On:25 Sep 2015 11:17
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits