Home About Browse Search
Svenska


Biogödsel i Skåne

en inventering och marknadsanalys

Svensson, Sven-Erik and Odhner, Peter (2015). Biogödsel i Skåne. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:32
[Factsheet]

[img] PDF
786kB

Abstract

I dagsläget produceras årligen 300 - 350 000 ton biogödsel i Skåne och med tanke på att det planeras för fler biogasanläggningar i regionen kommer biogödselhanteringen och biogödselavsättningen bli en ännu större utmaning i framtiden. Detta kommer också att ställa höga krav på en fungerande logistikkedja, på infrastrukturen (vägar, transportfordon och lagringskapacitet) och på spridningstekniken. I denna undersökning har både de potentiella mottagarna av biogödsel, det vill säga lantbrukarna, och biogödselproducenterna analyserats ur ett marknadsperspektiv, med fokus på hinder och möjligheter. Det huvudsakliga målet med studien har varit att utveckla avsättningsstrategierna för biogödsel i Skåne genom att kartlägga marknaden och logistiken. Resultatet bör dock kunna vara av intresse även för andra regioner i Sverige.

Authors/Creators:Svensson, Sven-Erik and Odhner, Peter
Title:Biogödsel i Skåne
Subtitle:en inventering och marknadsanalys
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Depositing date:25 September 2015
Number:2015:32
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp, Sweden
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Agrovoc terms:biofertilizers, biogas, surveys, market intelligence
Keywords:biogödsel, biogas, marknadsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2958
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2958
ID Code:12649
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Länsstyrelsen Skåne
Deposited By: Kristina Engdahl
Deposited On:29 Sep 2015 11:44
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits