Home About Browse Search
Svenska


Extruder för ökad biogasproduktion

Odhner, Peter Berglund and Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas (2015). Extruder för ökad biogasproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:26
[Report]

[img] PDF
965kB

Abstract

Lantbruket har en nyckelroll att spela när det gäller produktion av förnybar energi och omställning till en mer hållbar energiförsörjning i samhället. Samtidigt behöver lantbruksnäringen fler ben att stå på, eftersom lönsamheten inom många traditionella produktionsgrenar försämrats under senare år.

Syftet med denna studie ”Extruder för ökad biogasproduktion” har varit att hitta nya vägar för att öka andelen lantbruksbaserade substrat för biogasproduktion. I projektet har vi utvärderat bio-extrudering som förbehandlingsmetod för stråformiga fiber- och lignocellulosarika biogassubstrat som halm, energi- och ängsgräs samt vallensilage. I undersökningen har både små- och storskalig teknik för extrudering utvärderats, med hjälp av provrötningar och beräkningar med avseende på energibalans, ekonomi och teknik.

Undersökningen har studerat vilken extruderteknik som är lämplig med avseende på gårdsstorlek och mängd substrat, samt hur snabbt och hur mycket metangas som kan produceras från substratet efter extrudering. Vi har jämfört metangaspotentialen för obehandlade med extruderade substrat. Även totalekonomin har utvärderats, det vill säga hur mycket förbehandlingen kostar i förhållande till övriga biogasproduktionskostnader och det ökade metangasutbytet.

Målet med studien har varit att inventera och utvärdera extrudertekniken, för att på sikt kunna öka andelen tillgängliga lantbruksbaserade biogassubstrat i Skåne. Studien är inriktad främst på småskaliga lantbruksbaserade system, men i inventeringen har även större extruderanläggningar ingått. Resultatet tyder på att extrudering av stråformiga fiber- och lignocellulosarika biogas-substrat leder till en snabbare och ökad metangasproduktion. Kostnaden för extrudering består framför allt av underhåll och drift, vilken i de flesta fall understiger värdet av den ökade metangasproduktionen.

Vidare indikerar undersökningen att extrudering medför en minskad energiåtgång för omrörning i rötkammaren samt att risken för flyt- och svämtäcke elimineras. Projektet visar att förbehandling av lignocellulosarika biogassubstrat (andra generationens avancerade substrat) via extrudering kan bredda substratbasen för lantbruksbaserad biogasproduktion och bör även kunna resultera i ett positivt ekonomiskt netto för biogasproducenten.

Authors/Creators:Odhner, Peter Berglund and Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas
Title:Extruder för ökad biogasproduktion
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Depositing date:26 October 2015
Number:2015:26
Number of Pages:37
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-8916-0
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Energy Systems
Agrovoc terms:fuel crops, biogas, bioenergy, renewable energy, tests, evaluation
Keywords:Extruder, Biogas, Förbehandling lignocellulosa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3027
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3027
ID Code:12743
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Länsstyrelsen Skåne
Deposited By: Kristina Engdahl
Deposited On:28 Oct 2015 15:20
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits