Home About Browse Search
Svenska


En walkshop i Lindängen

Fälth, Erik and Delshammar, Tim and Johansson, Maria and Alvares Ferreira, Ines (2015). En walkshop i Lindängen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:26
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

För att understödja attraktiv kollektivtrafik och bra förbindelser mellan olika bo-stadsområden är det viktigt att miljön stödjer gående. Walkshop är ett pedagogiskt koncept utvecklat i syfte att främja utbytet mellan forskning, utbildning och prak-tik avseende utformning av stadsmiljö för. Syftet med Walkshop Lindängen var att undersöka hur utemiljön i Lindängen stödjer gåendet inom området. Walkshopen omfattade en och en halvdags schemalagd aktivitet inkluderade föreläsningar från forskning och praktik, fältarbete i form av strukturerade gåturer samt ett seminari-um där resultatet från fältarbetet diskuterades. Studentgruppen bedömde platserna som medelgoda i de flesta avseenden. Två platser fick något högre värdering på grund av att miljöerna var bättre skötta och/eller hade mer vegetation. I övrigt upplevdes miljöerna som trygga, men tråkiga. Utvecklingen av stråken kräver ett samarbete mellan kommunen och de olika fastighetsägarna. För en fördjupad kun-skap om hur attraktiv miljön är för gående krävs sannolikt undersökningar där de boende deltar.

Authors/Creators:Fälth, Erik and Delshammar, Tim and Johansson, Maria and Alvares Ferreira, Ines
Title:En walkshop i Lindängen
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2015
Number:2014:26
Number of Pages:15
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > Future Urban Sustainable Environment (FUSE) (until Jan 2017)
ISBN for electronic version:978-91-87117-87-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X80 Social sciences, humanities and education
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:urban planning, roads, traffic, surveys
Keywords:gångtrafik, miljonprogram, transporter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3044
ID Code:12762
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Nov 2015 16:13
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits