Home About Browse Search
Svenska


Olika mängder halm till slaktgrisar

Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Bodin, Lina and Algers, Bo (2014). Olika mängder halm till slaktgrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:31
[Factsheet]

[img] PDF
545kB

Abstract

Halm har tydliga positiva effekter för slaktgrisars välbefinnande. Informationen, om vilken mängd av halm som krävs för att uppnå dessa positiva effekter, är dock bristfällig. Målsättningen med det utförda projektet var att få fram underlag kring vilka halmmängder som bör ges till slaktgrisar i konventionella inhysningssystem. Totalt ingick tre slaktgrisomgångar med 14 boxar per omgång. Sju olika halmmängder (20, 40, 60, 80, 100, 200 och 300 gram/slaktgris/dag), som tilldelades som en (kl. 10.00) alternativt fyra givor (kl. 10.00, 12.00, 14.00 och 16.00), jämfördes. Grisar som fick 200 eller 300 gram halm/gris/dag spenderade mer tid med att manipulera halm än de grisar som fick 20-100 gram halm/gris/dag. Grisar som fick 20 - 100 gram halm/gris/dag visade mer omriktat beteende än grisar som fick 200 eller 300 gram halm/gris/dag. "Gränsgivan", då man minskar de negativa beteendena, tycktes i denna studie ligga vid mellan 100 och 200 gram halm/gris/dag. Vid högre halmgivor registrerades inga extra fördelar avseende de negativa beteendena medan förekomsten av undersökande beteenden ökade. Vid små halmgivor visade de grisar, som fick sin halm uppdelad på fyra tillfällen, mer omriktat beteende än grisar som fick samma mängd vid bara ett tillfälle. Slutsatsen av studien är att mängden halm bör ligga mellan 100 - 200 gram/gris/dag om man enbart tar hänsyn till negativa beteenden hos grisen, men minst 300 g om man tar hänsyn till grisens behov av att undersöka sin omgivning.

Authors/Creators:Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Bodin, Lina and Algers, Bo
Title:Olika mängder halm till slaktgrisar
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2014
Number:2014:31
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:swine, meat production, animal housing, straw, animal welfare
Keywords:slaktgrisar, halm, liggunderlag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3067
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3067
ID Code:12815
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:16 Nov 2015 07:49
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits