Home About Browse Search
Svenska


Handlare och konsumenter om svenska tomater

- en jämförande studie

Håkansson, Fanny and Spendrup, Sara (2015). Handlare och konsumenter om svenska tomater. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:31
[Factsheet]

[img] PDF
725kB

Abstract

Tomat är en viktig produktgrupp och en basvara i mångas hem. I dagsläget är marknadsandelen för de svenskodlade tomaterna, jämfört med importerade tomater, liten. I detta faktablad presenteras en studie som genomfördes våren 2015 inom ramen för Tillväxt Trädgård-projektet Konsumentstudie frukt och grönt: Kommunikation i butik. Underlag för studien har varit en kandidatuppsats utförd med stöd från Partnerskap Alnarp, LRF Trädgård producentföreningen SydGrönt (Håkansson 2015). Datamaterialet utgörs av två olika enkätundersökningar; en riktad till handlare och en till konsumenter. Syftet med undersökningarna var att genom en jämförelse mellan handlare och konsumenter hitta likheter såväl som skillnader kring frågor som rör den svenska tomatmarknaden, exempelvis respondenternas syn på importerade och svenska tomater och vilka kvalitetsaspekter och egenskaper som efterfrågas hos tomat. Genom en ökad förståelse av vad konsumenter anser vara viktigt ökar möjligheten att kunna profilera kommunikationen av svenska tomaterna på ett framgångsrikt sätt. Jämförelsen visade att handlarna hade stor kunskap om konsumenternas preferenser och att smak är den viktigaste egenskapen för konsumenter när de köper tomat. Resultatet visade även att både handlare och konsumenter hade en väldigt god inställning till svenska tomater.

Authors/Creators:Håkansson, Fanny and Spendrup, Sara
Title:Handlare och konsumenter om svenska tomater
Subtitle:- en jämförande studie
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Depositing date:24 November 2015
Number:2015:31
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E70 Trade, marketing and distribution
E Economics, development, and rural sociology > E73 Consumer economics
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Business Administration
Agrovoc terms:tomatoes, domestic production, domestic market, consumers, supermarkets, sweden
Keywords:svenska tomater, konsumenter, detaljister
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3093
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3093
ID Code:12851
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: PhD studen Sara Spendrup
Deposited On:26 Nov 2015 13:36
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits