Home About Browse Search
Svenska


Den öppna skogen

kön, genus och jämställdhet i skogsbrukssektorn

Andersson, Elias, ed. (2015). Den öppna skogen. Umeå: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9356-3
[Book (editor)]

[img] PDF - Published Version
3MB

Abstract

Detta är en forskningsantologi om att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för detta, som förståelsen och processen kan starta. Genom att visa på jämställdhetsbegreppets formbarhet, utmaningar och möjligheter sätter bokens olika texter det praktiska jämställdhetsarbetet i ett nytt ljus och uppmuntrar till nyfikenhet på genusvetenskaplig forskning, dess processer, metoder, resultat och tillämpningar.

Editors:Andersson, Elias
Title:Den öppna skogen
Subtitle:kön, genus och jämställdhet i skogsbrukssektorn
Year of publishing :11 December 2015
Depositing date:11 December 2015
Number of Pages:175
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9356-3
ISBN for electronic version:978-91-576-9357-0
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen resulterar från projektet "JämstälLdhet som branschgemensam strategi för skogsbrukssektorn" (VINNOVA 2013-02718)
Publication Type:Book (editor)
Refereed:No
Version:Accepted version
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E12 Labour and employment
K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Gender Studies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Work Sciences
Agrovoc terms:forestry sector, gender
Keywords:skogssektorn, jämställdhet, genus, kön
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3138
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3138
ID Code:12903
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
External funders:Swedish Agency for Innovation Systems
Deposited By: Elias Andersson
Deposited On:16 Dec 2015 09:36
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits