Home About Browse Search
Svenska


Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot mjöldagg i växthusgurka i samverkan med odlare

Rur, Mira and Nedstam, Barbro and Rämert, Birgitta (2015). Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot mjöldagg i växthusgurka i samverkan med odlare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:18
[Factsheet]

[img] PDF - Accepted Version
1MB

Abstract

I Projektet ”Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot mjöldagg i växthusgurka i samverkan med odlare” kommer odlare, rådgivare och forskare att utveckla integrerade bekämpningsmetoder mot mjöldagg i gurka.
I växthusgurka är mjöldagg idag en av de allvarligaste skadegörarna. Mjöldaggen orsakar skördebortfall och förkortar ofta odlingssäsongen. Bekämpningen av mjöldagg görs idag främst med fungicider. Effekten har dock ofta visat sig vara otillfredsställande, särskilt vid tidiga angrepp, och det föreligger även stor risk för utveckling av resistens (McGrath, 2001). Enligt EU direktivet 2009/128/EC ska integrerat växtskydd tillämpas i hela EU från och med år 2014. Detta innebär att användningen av kemiska bekämpningsmedel måste motiveras tydligare, att risker för läckage och arbetsmiljöproblem ska beaktas samt att nya icke-kemiska metoder utvecklas.
Faktabladet ger en överblick över de alternativa bekämpningsmetoderna mot gurkmjöldagg som förekommer idag.

Authors/Creators:Rur, Mira and Nedstam, Barbro and Rämert, Birgitta
Title:Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot mjöldagg i växthusgurka i samverkan med odlare
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Number:2015:18
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:cucumbers, protected cultivation, mildews, integrated disease control, conidia
Keywords:växthusgurka, bladmögel, integrerade bekämpningsstrategier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3163
ID Code:12936
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Jan 2016 08:35
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits