Home About Browse Search
Svenska


Råneå (Bottniska viken) 2002-2015

Ericson, Ylva (2015). Råneå (Bottniska viken) 2002-2015. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2015:3
[Factsheet]

[img] PDF
380kB

Abstract

• I Råneå har ett provfiske med Nordiska kustöversiktsnät utförts i augusti varje år sedan 2002.

• Det har inte skett några förändringar i omgivningsfaktorerna temperatur och siktdjup sedan fisket startade. Inte heller i fisksamhället har det skett några stora förändringar.

• Antalet fångade fiskar och fisksamhällets struktur i Råneå har varierat mellan år under den studerade tidsperioden (2002-2015), men det förekommer ingen riktad trend över tid varken i fångstens storlek eller i antalet fångade arter. De dominerande arterna i fångsten är abborre, mört och braxen.

• Artsammansättningen har varit relativt konstant sett över hela tidsperioden, även om mängden mört i fångsten har minskat något. Det är oklart varför mängden mört har minskat eftersom vattenförhållandena varit stabila, men det skulle delvis kunna bero på en större predation eftersom mängden stora fiskar i området ökat (se nedan).

• Fångsten av stora fiskar (30 cm och större) domineras av braxen, följd av abborre. Både mängden stora fiskar totalt och mängden stor abborre (25 cm och större) har ökat sedan provfisket startade, trots att det inte skett några förändringar i omgivningsfaktorerna. Ökningen av stora fiskar totalt kan bero på gynnsamma förhållanden för braxen. Ett minskat fisketryck och några starka årsklasser av abborre kan också ligga bakom ökningen av både stora abborrar och det totala antalet stora fiskar.

Authors/Creators:Ericson, Ylva
Title:Råneå (Bottniska viken) 2002-2015
Series Name/Journal:Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
Year of publishing :2015
Number:2015:3
Number of Pages:15
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:coastal waters, net fishing, catch composition, fishes, species, monitoring, sweden
Keywords:regional miljöövervakning, kustfisk, norrbottens län, råneå
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3259
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3259
ID Code:12986
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Feb 2016 12:20
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits