Home About Browse Search
Svenska


Digitala åkermarkskartan

detaljerad kartering av textur i åkermarkens matjord

Söderström, Mats and Piikki, Kristin (2016). Digitala åkermarkskartan. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 37
[Report]

[img] PDF
7MB

Abstract

Den digitala åkermarkskartan är en ny, allmänt tillgänglig, digital kartprodukt som ger information om matjordens egenskaper i en skala som avses vara relevant för åtgärder i lantbruket. Kartans upplösning är 50 m × 50 m och täcker i princip all åkermark upp till och med Gävleborgs län. De första kartlagren beskriver matjordens lerhalt respektive sandhalt.
De beräknade värdena har en osäkerhet som varierar i olika regioner och i olika skalor. För hela kartan är medelfelet för lerhalt 5,6 % och r2 = 0.76. Motsvarande värden för sand var 11,3 % och r2 = 0,57. Lokalt kan osäkerheten förstås vara både större eller mindre.

Authors/Creators:Söderström, Mats and Piikki, Kristin
Title:Digitala åkermarkskartan
Subtitle:detaljerad kartering av textur i åkermarkens matjord
Series Name/Journal:Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet)
Year of publishing :January 2016
Depositing date:27 January 2016
Number:37
Number of Pages:21
Place of Publication:Skara
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2826
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P30 Soil science and management
P Natural resources > P31 Soil surveys and mapping
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:precision agriculture, cartography, soil analysis, sweden
Keywords:Precisionsodling, lerhalt, jordart, Sveriges åkermark, digital markkartering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3210
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3210
ID Code:12998
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Christina Lundström
Deposited On:08 Feb 2016 15:05
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits