Home About Browse Search
Svenska


Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter - ger det en hållbar kost?

resultat från projektet Hållbar svensk proteinkonsumtion

Röös, Elin and Patel, Mikaela and Spångberg, Johanna and Carlsson, Georg and Rydhmer, Lotta (2015). Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter - ger det en hållbar kost? Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
16MB

Abstract

Våra matvanors miljöpåverkan

Har du funderat på våra matvanors miljöpåverkan? Hur ska du välja för att matproduktionen ska uppfylla så många miljömål som möjligt? Och vad är egentligen viktigast – att äta kött – att dricka mycket mjölk – stor biologisk mångfald – att maten är hälsosam – att maten räcker till många – att djuren har det bra – att landskapet är vackert – att många får jobb på landsbygden?

Idag används drygt 30 procent av jordens isfria yta till jordbruk och bete. Odling av grödor till mat och foder innebär oundvikligen att jordens naturliga ekosystem utsätts för negativ miljöpåverkan. Jordbruket är den största orsaken till att den biologiska mångfalden på jorden minskar och att både djur och växter utrotas. När jordbruksmarken gödslas med kväve omvandlas en del av detta kväve till lustgas som är en kraftig växthusgas. Metangas som bildas i matsmältningen hos kor och andra idisslare orsakar också klimatpåverkan. Till detta kommer utsläpp av koldioxid från traktorer och från senare led i kedjan när livsmedel förädlas, lagras och transporteras. Besprutning av grödor för att motverka ogräs samt skadliga insekter och svampar riskerar att drabba organismer i naturliga ekosystem. Jordbruk orsakar också övergödning av sjöar och hav genom att kväve och fosfor läcker ut från åkermarken.

Authors/Creators:Röös, Elin and Patel, Mikaela and Spångberg, Johanna and Carlsson, Georg and Rydhmer, Lotta
Title:Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter - ger det en hållbar kost?
Subtitle:resultat från projektet Hållbar svensk proteinkonsumtion
Year of publishing :2015
Number of Pages:21
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Framtidens lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-576-9370-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L02 Animal feeding
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
S Human nutrition > S01 Human nutrition - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:food consumption, meat production, milk production, proteins, animal production, sustainability, environmental impact, land use
Keywords:protein, konsumtion, hållbar, animalieproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3286
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3286
ID Code:13026
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:03 Mar 2016 10:37
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits