Home About Browse Search
Svenska


Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar

slutrapport till Energimyndigheten(2011-003472) och Skogssällskapet [1112-95/154-10; LOMOL]

Ulvcrona, Kristina Ahnlund and Karlsson, Lars and Bergström, Dan and Backlund, Ingegerd and Bergsten, Urban (2015). Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2015:30
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

I Sverige finns stora arealer av täta ungskogar (”eftersatta röjningar”) i vilka skörd av biomassa i form av bränslesortiment kan bidra med ett betydande energitillskott. Det har dock saknats ett konkret kunskapsunderlag för utveckling av praktiska skötselinstruktioner, de s.k. gallringsmallar som till viss del används härrör från 1960-talet och avser enbart stamved. I projektet har därför en kunskapssammanställning tagits fram som kan tillämpas vid uttag av biomassa/bioenergisortiment i stamtäta unga bestånd. Vi kan nu bättre prognostisera (i) beståndsutveckling vid olika skötsel, (ii) möjliga/lämpliga uttagsnivåer vid olika beståndshöjd och stamantal, (iii) ev. tillväxteffekter orsakade av näringsbortfall vid uttag av biomassa och (iv) tillväxt över tiden för träd som står kvar efter ett första biomassauttag. Grund för arbetet har varit ett stort antal fältförsök som är följda upp till närmare 50 år. Långsiktigheten och upplösningen i dessa försök gör att vi bedömer att vår sammanställning kan fungera som ett beslutsstöd angående val av skötselåtgärd för den unga skogen samt val av tidpunkt och uttagsnivå vid ett tidigt uttag av bioenergi. En viktig faktor vid valet av åtgärd är kostnaden för ett tidigt biomassauttag. Därför har vi även kvantifierat kostnadseffektiviteten för de nya tekniska skördelösningar som är på väg, och som kan möjliggöra ett rationellt uttag av bioenergisortiment redan vid den första gallringen, och kalkylerat ekonomiskt utfall för olika skötselregimer. Projektresultaten bör utgöra en grund för att ta fram ett verktyg för val av åtgärd i täta unga skogar.

Authors/Creators:Ulvcrona, Kristina Ahnlund and Karlsson, Lars and Bergström, Dan and Backlund, Ingegerd and Bergsten, Urban
Title:Beslutsstöd för produktion av biomassa och uttag av bioenergi i unga skogar
Subtitle:slutrapport till Energimyndigheten(2011-003472) och Skogssällskapet [1112-95/154-10; LOMOL]
Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :22 December 2015
Depositing date:12 February 2016
Number:2015:30
Number of Pages:35
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:boreal forests, forest plantations, stand characteristics, forest management, thinning, biomass, decision support, optimization methods
Keywords:Ungskog, skötselåtgärd, bestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3261
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3261
ID Code:13058
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:26 Feb 2016 13:56
Metadata Last Modified:04 Mar 2016 06:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits