Home About Browse Search
Svenska


Nya resistensgener för framtidens vete

Andersson, Staffan and Johansson, Eva and Henriksson, Tina and Rhamatov, Mahbubjon (2016). Nya resistensgener för framtidens vete. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:2
[Factsheet]

[img] PDF
26MB

Abstract

Det mest effektiva och miljövänliga alternativ som finns tillgängligt för att motverka skadegörare i odling är att använda resistensgener direkt i växten. Men det pågår en ständig kamp mellan skadegörarnas evolution som övervinner resistensen i växten och tillgängliga gener med resistent verkan. I detta projekt har vi därför undersökt ett vetematerial med inkorsade kromosomer från råg och strandråg.

Resultaten visar hög förekomst av resistens för olika utvalda svampsjukdomar i det undersökta materialet och att resistensgenerna finns fördelade på många av de främmande kromosomerna. Slutsatsen från dessa undersökningar är att råg- och strandrågsmaterialet har en stor potential att tillföra nytt genetiskt material av resistensgener till veteförädlingen för att motverka många aggressiva svampsjukdomar.

Authors/Creators:Andersson, Staffan and Johansson, Eva and Henriksson, Tina and Rhamatov, Mahbubjon
Title:Nya resistensgener för framtidens vete
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2016
Depositing date:23 February 2016
Number:2016:2
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Växtförädling
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Genetics and Breeding
Agrovoc terms:triticum aestivum, secale cereale, leymus, chromosomes, fungal diseases, disease resistance, genetic resistance, plant breeding
Keywords:Resistens, Växtförädling, Vete, Råg, Leymus, Svampsjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3247
ID Code:13096
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
External funders:Lantmännens forskningsstiftelse and Partnerskap Alnarp
Deposited By: AgrD Staffan C. Andersson
Deposited On:25 Feb 2016 10:06
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits