Home About Browse Search
Svenska


Biobaserad utsädespelletering

gynnsamt för miljön och för utveckling och tillväxt hos den unga sockerbetan

Johansson, Eva and Newson, William Roy and Kuktaite, Ramune and Fredlund, Kenneth and Malik, Ali Hafez (2016). Biobaserad utsädespelletering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:4
[Factsheet]

[img] PDF
435kB

Abstract

Kan biobaserade polymerer ersätta petroleumoljebaserade polymerer vid utsädespelletering av sockerbetsfrön? Och hur påverkas i sådana fall utveckling och tillväxt hos den unga sockerbetsplantan? Detta är några av de frågeställningar som vi vill öka förståelsen runt. En ersättning av petroleumbaserade polymerer med biobaserade sådana bidrar givetvis till en bättre miljö samt till ett minskat beroende av råolja. Inverkan på den utvecklingen och tillväxten hos den unga sockerbetsplantan är viktig då dessa faktorer påverkar avkastningen hos sockerbetan. Sockerbetsplantornas utveckling och tillväxt visade sig påverkas positivt av användandet av proteinbaserade utsädespelleteringar, eller om proteinbaserade formuleringar användes i kombination med sådana formuleringar som används standardmässigt vid utsädespelletering av sockerbetan. Den positiva utvecklingen och tillväxten av den unga sockerbetsplantan skedde både i form av utvecklande av en tidigare och större pålrot, i form av en högre rot/skott kvot och i form av en större förgrening av roten beroende på vilka proteinbaserade formuleringar som användes. För att uppnå tillräcklig styrka hos pelleten visade det sig mest gynnsamt att använda en pellet som kombinerade en standard formulering för utsädespelletering med proteiner av olika slag.

Authors/Creators:Johansson, Eva and Newson, William Roy and Kuktaite, Ramune and Fredlund, Kenneth and Malik, Ali Hafez
Title:Biobaserad utsädespelletering
Subtitle:gynnsamt för miljön och för utveckling och tillväxt hos den unga sockerbetan
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2016
Depositing date:26 February 2016
Number:2016:4
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Partnerskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F03 Seed production and processing
F Plant production > F62 Plant physiology - Growth and development
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:beta vulgaris, sugar crops, seed, seed production, biopolymers, pelleting, growth
Keywords:pelleting, bio-based, early growth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3269
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3269
ID Code:13115
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: Professor Eva Johansson
Deposited On:29 Feb 2016 14:12
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits