Home About Browse Search
Svenska


Undersökning av hårdbottenfauna vid Forsmarks kärnkraftverk

metodikutveckling av artificiella substrat för övervakning av bottenfaunasamhällen på områden som saknar sediment

Adill, Anders and Heimbrand, Yvette and Mo, Kerstin and Bergström, Lena (2015). Undersökning av hårdbottenfauna vid Forsmarks kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2015:10
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Denna rapport är en utvärdering av artificiella substrat som metod för att övervaka bottenfauna på bottnar som saknar sediment. Undersökningarna utfördes under åren 2010-2014 i Forsmarks skärgård. Rapporten redogör för metodutveckligen och de biologiska resultaten av undersökningarna. Den syftar dessutom till att grundligt beskriva metodiken för de artificiella substraten, för att möjliggöra en standardiserad och upprepningsbar framtida långtidsövervakning av hårdbottenfauna i kustnära vattenområden.

De artificiella substraten, som går under namnet Landforsplattor, konstruerades utgående från en motsvarande metod som används i vattendrag och sjöar och anpassade särskilt för kustnära förhållanden. Undersökningarna genomfördes på fyra lokaler i Forsmarks skärgård, nämligen i utsläppsområdet från Biotestsjön, referensområdet Borgarna, intagsområdet för kylvatten i Asphällafjärden och inne i Biotestsjön. Plattorna sattes ut i slutet av maj och togs upp i mitten av september. Utformningen av de artificiella substraten möjliggjorde att undersökningarna kunde genomföras kvantitativt och resultaten användas för att beräkna artdiverstitet, artförekomst, abundanser och biomassor för bottenfauna i de olika lokalerna.

De vanligaste artgrupperna på de artificiella substraten var snäckor, musslor och kräftdjur. De vanligaste arterna var hjärtmusslan (Cerastoderma glaucum), nyzeeländsk tusensnäcka (Potamopyrgus antipodarum), båtsnäcka (Theodoxus fluviatilis), den i Östersjön nyligen introducerade arten Mytilopsis leucophaeata (falsk vandrarmussla), märlkräftor (Gammarus spp) och fjädermygglarver (Chironomidae). Artrikedomen i undersökningarna med artificiella substrat var större jämfört med provtagningarna på sedimentbottnar med Van Veen-huggare under samma period.

Resultaten för artdiversitet visade att substrat från samma område var mer lika varandra än substrat som legat i olika områden. Antalet arter per substrat var högst vid Asphällafjärden. Den lägsta artdiversiteten noterades vid referensområdet Borgarna och i Biotestsjön. Artdiversiteten var högre vid utsläppsområdet från Biotestsjön än vid Borgarna trots att dessa har snarlika bottenförhållanden, vilket skulle kunna förklaras av effekter av kylvattenutflödet från Biotestsjön. Två främmande arter påträffades i undersökningarna, musslan Mytilopsis leucophaeata och havs-bortsmasken Boccardiella ligerica.

Resultaten av försöken med de artificiella substraten visar att metoden är väl lämpad för att övervaka bentisk fauna på hårda bottnar i kustvatten. Övervakningen kan både genomföras som långtidsstudier för att undersöka förändringar över tid eller som effektstudier och jämföra skillnader i bottenfauna mellan olika områden eller för tidig upptäckt av främmande arter.

Authors/Creators:Adill, Anders and Heimbrand, Yvette and Mo, Kerstin and Bergström, Lena
Title:Undersökning av hårdbottenfauna vid Forsmarks kärnkraftverk
Subtitle:metodikutveckling av artificiella substrat för övervakning av bottenfaunasamhällen på områden som saknar sediment
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2015
Number:2015:10
Number of Pages:35
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for printed version:978-91-576-9329-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:benthic environment, fauna, coastal waters, nuclear energy, temperature, environmental impact, monitoring, methods
Keywords:bottenfauna, hårdbottnar, Forsmarks kärnkraftverk, övervakning, artificiella substrat, metodutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3332
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/2015/Aqua%20reports%202015_10_0821.pdf
ID Code:13199
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Mar 2016 13:58
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits