Home About Browse Search
Svenska


Stamsammansättning av lax i det svenska kustfisket 2013 & 2014 – genetisk provtagning och analys

Östergren, Johan and Lind, Emma and Palm, Stefan and Tärnlund, Susanne and Prestegaard, Tore and Dannewitz, Johan (2015). Stamsammansättning av lax i det svenska kustfisket 2013 & 2014 – genetisk provtagning och analys. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF - Published Version
1MB

Abstract

Ett fåtal laxälvar runt Östersjön har uppnått dagens förvaltningsmål. För att gynna svaga vildlaxstammar är det önskvärt att kunna styra fisket mer mot starka vilda samt kompensationsodlade bestånd. En förutsättning för detta är ökad kunskap om var och när olika stammar av både vild och odlad lax fångas i kustfisket.

I denna rapport presenteras provtagning och genetisk analys av lax fångad i svenskt kommersiellt kustfiske under 2013 och 2014. Huvudsyfte har varit att med hjälp av erhållna genetiska data undersöka när och i vilken omfattning olika laxstammar fångats längs kusten, samt att jämföra resultat mellan de båda år som undersökts. Utöver DNA (17 så kallade mikrosatelliter) har till viss del även information om fettfeneklippning (klippt/oklippt) använts för att identifiera odlad och vild lax i fall där de genetiska skillnaderna är alltför små för att skilja stammarna åt (t.ex. odlad Lule- och vild Piteälvslax).

För fångstplatser där lax från både 2013 och 2014 analyserats var stamsammansättningen stabil mellan år. Genomgående visade resultaten att fångsterna i de flesta redskapen dominerades av lax från den älv som ligger närmast, med undantag för kustområden utan specifik närhet till älvmynningar där fler laxstammar fångades i jämnare fördelning. På grund av varierande fiske- och insamlingstid var det svårt att fastställa skillnader i vandringstid (fångsttid) mellan olika stammar. På vissa platser fanns dock indikationer på stamskillnader i vandringstid eftersom lax från Lögdeälven fångades tidigare än lax från andra vilda och odlade laxstammar.

Över lag visar resultaten från denna studie att det finns goda förutsättningar att i framtiden i högre grad rikta kustfisket mot de laxstammar man önskar, baserat på kunskap om laxens rumsliga fördelning vid olika kustavsnitt.

Authors/Creators:Östergren, Johan and Lind, Emma and Palm, Stefan and Tärnlund, Susanne and Prestegaard, Tore and Dannewitz, Johan
Title:Stamsammansättning av lax i det svenska kustfisket 2013 & 2014 – genetisk provtagning och analys
Year of publishing :2015
Depositing date:12 April 2016
Number of Pages:30
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Genetics (medical genetics to be 30107 and agricultural genetics to be 40402)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:Atlantic salmon, coastal fisheries, migration, fishing methods
Keywords:Atlantic salmon, coastal fisheries, migration, fishing methods
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3375
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3375
ID Code:13233
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Apr 2016 13:17
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits