Home About Browse Search
Svenska


Screening of PFASs in groundwater and surface water

Ahrens, Lutz and Hedlund, Johanna and Dürig, Wiebke and Tröger, Rikard and Wiberg, Karin (2016). Screening of PFASs in groundwater and surface water. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:2
[Report]

[img] PDF - Published Version
2MB

Abstract

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are emerging organic pollutants characterized by their persistency, and bioaccumulation and toxicity potential. In this study, 26 PFASs were screened in 502 water samples originating from Swedish groundwater, surface water, sewage treatment plant (STP) effluents and landfill leachates. The objectives were to establish baseline concentrations of PFASs in the aquatic environment, to screen for potential sources, and to compare PFAS concentrations with guideline values for estimation of potential effects on the ecosystem and human health. In drinking water source areas, the average ∑26PFAS concentration was 8.4 ng L-1 with a median value of 0.6 ng L-1 (n = 172). The drinking water guideline value of 90 ng L-1 for ∑7PFASs (PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFBS, PFHxS, PFOS) established by the Swedish National Food Agency was exceeded in 4 samples (2% of the total number of samples in this category). In water not used for drinking water, ∑26PFASs concentrations were on average 142 ng L-1 (median 5.4 ng L-1). The high average PFAS concentrations can be explained by the fact that some samples showed extremely high PFAS concentrations with a maximum ∑26PFASs value of 12 900 ng L-1. In surface water, PFOS concentrations exceeded the annual average Environmental Quality Standard (AA-EQS) of the EU Water Framework Directive (WFD) in 42% of the samples. Among the different water categories, the landfill leachates had the highest average concentration of ∑26PFAS with 487 ng L-1 (median 435 ng L-1, n = 10), followed by surface water (average 112 ng L-1, median 4.1 ng L-1, n = 285), groundwater (average 49 ng L-1, median 0.4 ng L-1, n = 164), STP effluents (average 35 ng L-1, median 26 ng L-1; n = 13) and background screening lakes (remote lakes; average 3.4 ng L-1, median 1.4 ng L-1, n = 10). The composition profile of the PFASs differed between the types of waters showing an even distribution of ∑PFCAs, ∑PFSAs and ∑PFAS precursors in groundwater, whereas in all other water categories (surface water, background lakes, STP effluents and landfill leachates), ∑PFCAs were dominant. As FOSA, PFNA, PFDA, and 6:2 FTSA were frequently detected in drinking water source areas (constituted 20%, 7.3%, 5.9%, and 4.4% of the ∑26PFASs, respectively), it is reasonable to consider the inclusion of these in the Swedish drinking water guideline.

Authors/Creators:Ahrens, Lutz and Hedlund, Johanna and Dürig, Wiebke and Tröger, Rikard and Wiberg, Karin
Title:Screening of PFASs in groundwater and surface water
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Per- och polyfluoralkylerade ämnen (PFASs) är relativt nya organiska miljöföroreningar som kännetecknas av att många av dem är långlivade, bioackumulerar och är toxiska. I den här studien analyserades 26 olika PFASs i 502 svenska vattenprover av olika ursprung: grundvatten, ytvatten, avloppsvatten från reningsverk (STP) och lakvatten från deponier. Syftet med studien var att fastställa bakgrundskoncentrationer av PFASs i den svenska vattenmiljön, identifiera PFAS källor samt jämföra PFAS-koncentrationer med riktvärden för bedömning av risker för ekosystem och människors hälsa. I källområden för dricksvatten var den genomsnittliga koncentrationen av Σ26PFAS 8,4 ng L-1, med ett medianvärde på 0,6 ng L-1 (n = 172). Livsmedelsverkets rekommenderade gränsvärde för Σ7PFASs (PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFBS, PFHxS, PFOS) i dricksvatten (90 ng L-1) överskreds i 4 prover (2% av proverna för denna typ av vatten). I vatten som inte kom från källområden för dricksvatten var Σ26PFAS koncentrationerna högre med ett medelvärde på 142 ng L-1 och medianvärde på 5,4 ng L-1. Den höga medelkoncentrationen kan förklaras av att vissa prover hade extremt höga PFAS halter med ett toppvärde på 12 900 ng L-1. För substansen PFOS finns en miljökvalitetsnorm i EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) som avser årsmedelvärde (AA-MKN). Denna norm överskreds i 42% av ytvattenproverna. Bland de olika vattenkategorierna hade lakvatten den högsta genomsnittliga Σ26PFAS-koncentrationen (487 ng L-1, median 435 ng L-1, n = 10), följt av ytvatten (medel 112 ng L-1, median 4,1 ng L-1, n = 285), grundvatten (medel 49 ng L-1, median 0,4 ng L-1, n = 164), STP avlopssvatten (medel 35 ng L-1, median 26 ng L-1, n = 13) och bakgrundsjöar (avlägset belägna screening-sjöar, medel 3,4 ng L-1, median 1,4 ng L-1, n = 10). PFASs kan indelas i olika ämnesgrupper, t.ex. ΣPFCAs, ΣPFSAs och ΣPFAS-prekursorer. Sammansättningen av PFASs skilde sig mellan olika typer av vatten. Grundvattnen hade en jämn fördelning mellan dessa ämnesgrupper, medan i alla andra prover (ytvatten, bakgrundssjöar, STP avloppsvatten och lakvatten) dominerade ΣPFCAs. Eftersom FOSA, PFNA, PFDA och 6:2 FTSA ofta detekterades i vatten från källområden till dricksvatten (utgjorde 20%, 7,3%, 5,9% respektive 4,4% av Σ26PFASs) kan man överväga att inkludera dessa i det rekommenderade svenska gränsvärdet.

Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2016
Depositing date:30 March 2016
Number:2016:2
Number of Pages:82
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
ISBN for electronic version:978-91-576-9386-0
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Other Chemistry Topics
Agrovoc terms:groundwater, surface water, effluents, landfill leachates, screening
Keywords:groundwater, surface water, sewage treatment plant (STP) effluents, landfill leachates, trend lakes, per- and polyfluoroalkyl substances, PFASs, PFOS, national screening
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3347
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3347
ID Code:13236
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 Mar 2016 14:09
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits