Home About Browse Search
Svenska


Matsvinn i primärproduktionen – exempel från äpple och morot

Olsson, Marie and Andersson, Staffan and Gustavsson, Karl-Erik (2015). Matsvinn i primärproduktionen – exempel från äpple och morot. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:17
[Factsheet]

[img] PDF
627kB

Abstract

En stor andel av produktionen av frukt och grönsaker sorteras idag bort beroende på att de inte uppfyller krav på kvalitet. Förutom ekonomiska förluster för odlarna, så innebär även bortsortering en belastning på miljö och bidrar till klimatförändringar. I denna undersökning har vi gjort mätningar och uppskattningar av hur stort svinnet är vid produktionen av några av de största produkterna i svensk frukt- och gröntproduktion, äpplen och morötter. Undersökningen visade att 1,7 kg per träd lämnades kvar i äppleodlingarna som svinn efter skörd, vilket skulle innebära ca 18 % av den totala äppleskörden per år. Statistik över sortering av äpplen under fem år visade att 67 % var klass 1, 9 % klass 2, 22 % industrifrukt, 0,04 % osorterat och 2 % kasserat. Det var stor skillnad både mellan de undersökta åren och mellan odlare. En mindre undersökning av svinn av morot på fält efter skörd i november månad visade att kvarlämnade morötter efter skörd var knappt ett kg per m2. En kvalitetssortering under våren av lagrade samt fältlagrade, nyskördade morötter, visade att 38 % av morötterna var av undermålig kvalitet enligt normen, men 77 % av dessa uppskattades vara ätliga. Denna undersökning har visat att det finns stora mängder svinn i primärproduktionen av dessa produkter, och att det finns stor potential att istället använda svinnet som biprodukter till råvara i nya produkter, men nya metoder behövs för insamling och sortering.

Authors/Creators:Olsson, Marie and Andersson, Staffan and Gustavsson, Karl-Erik
Title:Matsvinn i primärproduktionen – exempel från äpple och morot
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Number:2015:17
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J11 Handling, transport, storage and protection of plant products
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:yield losses, apples, carrots
Keywords:matsvinn, äpple, morot
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3348
Alternative URL:http://194.47.52.113/janlars/tillvaxttradgard.slu.se_ltj/uploads/dokument/LTV-Fakta_2015_17.pdf
ID Code:13244
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Apr 2016 09:41
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits