Home About Browse Search
Svenska


Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik

gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2015

Palm, Stefan and Romakkaniemi, Atso and Dannewitz, Johan and Jokikokko, Erkki and Pulkkinen, Henni and Pakarinen, Tapani and Östergren, Johan (2015). Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

BAKGRUND.
Fiskestadgan för Torneälven, som utgör en del av gränsälvsöverenskommelsen mellan
Sverige och Finland, innehåller regler för fisket inom Torneälvens fiskeområde (figur 1).
Bland annat regleras inom vilken tidsperiod fisket med fasta redskap får påbörjas i
havsområdet utanför älvens mynning. Fiskestadgan reglerar även fredningstider och
användningen av fiskeredskap i älvområdet. En översyn av reglerna ska göras årligen, och
förutsätts ske med hänsyn tagen till ett av länderna gemensamt framtaget biologiskt
underlag som beskriver beståndssituationen.
I detta biologiska underlag ges bedömningar av status och utveckling för bestånden av lax,
havsöring och vandringssik i Torneälven. De tre arterna behandlas i separata kapitel.
Underlaget avslutas med ett avsnitt om förvaltningen av Torneälvens olika laxfiskbestånd,
där tidigare genomförda ändringar av fiskeregler i Torneälvens havs- och älvområde samt
möjliga ytterligare åtgärder kommenteras. I samma kapitel presenteras i viss mån även
resultat från pågående forskning kring älvens laxfiskbestånd.

Authors/Creators:Palm, Stefan and Romakkaniemi, Atso and Dannewitz, Johan and Jokikokko, Erkki and Pulkkinen, Henni and Pakarinen, Tapani and Östergren, Johan
Title:Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik
Subtitle:gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2015
Year of publishing :2015
Number of Pages:31
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Additional Information:Dnr SLU.aqua. 2015.5.15-41
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M01 Fisheries and aquaculture - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Agrovoc terms:fishes, population, salmon, legislation, rivers, sweden, finland
Keywords:fiskebestånd, lax, havsöring, vandringssik, Torne älv, fiskestadga, Sverige, Finland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3363
ID Code:13250
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Apr 2016 12:39
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits