Home About Browse Search
Svenska


Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar

Frank, Jens and Svensson, Linn and López-Bao, José Vicente and Zetterberg, Andreas (2015). Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2015:6
[Report]

[img] PDF
527kB

Abstract

Vi har analyserat sambandet mellan antal vargangrepp på får och andra variabler som vargtäthet, vargrevirens status och täthet av fårbesättningar med och utan rovdjursavvisande stängsel. Av analyserna framgår tydligt att den variabel som uppvisar starkast samband med antalet vargangrepp på får är tätheten av fårbesättningar. Varken tätheten av vargrevir (oavsett status; familjegrupp, par eller ensam stationär) eller andelen fårgårdar som mottagit bidrag till rovdjursavvisande stängsel är signifikanta i någon modell. Att det finns varg i ett område där det också finns får är en förutsättning som avgör huruvida det kan ske angrepp eller inte, medan antalet angrepp som faktiskt inträffar beror av hur många fårbesättningar som finns i området. Revir som etableras utanför de befintliga vargreviren (2014/2015) kan i genomsnitt förväntas generera 30 % fler vargangrepp på får jämfört med de revir som existerar idag. Om de nya reviren etableras i områden med avsevärt högre täthet av fårbesättningar förväntas även antalet vargangrepp på får öka i samma utsträckning. Att reducera antalet angrepp med hjälp av bidrag till rovdjursavvisande stängsel skulle kosta i genomsnitt dubbelt så mycket i de ”nya” reviren som i de befintliga, eftersom de nya i genomsnitt skulle innehålla det dubbla antalet fårbesättningar. Det är viktigt att läsaren är medveten om de begränsningar som finns vad gäller alla korrelationer. Att det finns ett samband säger mycket lite eller ingenting om kausalitet, dvs orsak och verkan.

Authors/Creators:Frank, Jens and Svensson, Linn and López-Bao, José Vicente and Zetterberg, Andreas
Title:Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar
Series Name/Journal:Rapport från Viltskadecenter
Year of publishing :2015
Depositing date:5 April 2016
Number:2015:6
Number of Pages:20
Place of Publication:Riddarhyttan
Publisher:Viltskadecenter
Associated Programs and Other Stakeholders:Wildlife Damage Centre
ISBN for printed version:978-91-86331-82-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:wolves, habitats, populatoin density, predator prey relation, sheep, fencing, subsidies
Keywords:Varg, vargtäthet, angrepp, vargrevir, får, fårbesättning, stängsel, bidrag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3359
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3359
ID Code:13252
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Apr 2016 09:17
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits