Home About Browse Search
Svenska


Reproductive biotechnologies in Swedish male alpacas

Abraham, Maria Celina (2016). Reproductive biotechnologies in Swedish male alpacas. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9396-9
eISBN 978-91-576-9397-6
[Licentiate thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

Alpacas have become more popular during the last decades. The herds have been built up by importing live animals since reproductive biotechnologies, for example artificial insemination and semen preservation, are not well-developed in this species. A major problem is the viscosity of the seminal plasma which hinders processing or evaluation of the semen. Enzymes have been used to deal with the viscous seminal plasma but they may damage spermatozoa or render them incapable of fertilization. The use of reproductive biotechnologies would permit the introduction of new genetics without the need to import live animals, thus improving animal welfare and reducing the risk of spreading diseases. Therefore, our aim was to improve reproductive biotechnologies to help develop the Swedish alpaca breeding industry.

Laboratory techniques were performed to select the best spermatozoa with Single Layer Centrifugation (SLC), in order to improve cryopreservation. These techniques were developed first using bull semen. There was an improvement in sperm quality in the SLC-selected samples, particularly from poor quality semen. In addition, the SLC technique could be modified to process small volumes.

Alpaca epididymides were obtained after routine castration for husbandry purposes, with the intention of comparing semen extenders using extracted epididymal spermatozoa. Most of the organs came from pre-pubertal animals and therefore did not contain spermatozoa. Nevertheless, a decision-making tool for alpaca husbandry under Swedish conditions was developed. We suggest a combination of testicular size and body condition score as a tool for decision-making in the selection of potential sires for animal husbandry under Swedish conditions.

A phantom was designed and built to collect semen samples in Sweden, and semen collection trials were also performed in Perú. The advantages and disadvantages of different semen collection techniques were evaluated. However, the problem with semen viscosity still has to be solved. Therefore a semen collection method should be established so that semen handling methods can be developed. We conclude that a phantom could be the best method to use for semen collection in Sweden, since it is a fairly simple technique and, as far as we are aware, there are no animal welfare concerns.

Authors/Creators:Abraham, Maria Celina
Title:Reproductive biotechnologies in Swedish male alpacas
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Alpackan tillhör kameldjuren, liksom laman, guanakon och vikunjan, Alpackor är starka och tåliga djur och dessutom intelligenta, vänliga och nyfikna. De hålls framför allt för produktion av fiber/ull eller som hobbydjur. Människor blir mindre stressade när de får vara tillsammans med dessa underbara djur. Nyligen har alpackor börjat användas inom så kallad djurterapi eftersom deras speciella karaktär lyser upp dagen för äldre, sjuka, barn eller för människor som behöver varva ner. Alpackor anses vara miljövänliga eftersom de inte trampar sönder ömtåliga marker. Verksamhet baserad på alpackor kan bli en ny nisch inom det svenska lantbruket och ett bra exempel på multifunktionalitet. Dessutom finns potentialen att integrera alpackaverksamhet med annan djurproduktion, agroturism eller rekreation, till exempel organiserade vandringar med alpackor.

I Sverige har alpackor blivit allt mer populära under de senaste decennierna. Flockarna har byggts upp genom livdjursimporter eftersom moderna reproduktionstekniker som t ex spermasamling, spermakonservering och artificiell insemination inte är välutvecklade för alpackor. Ett stort problem är att den trögflytande sperman är ett hinder för att processa eller bedöma spermierna. En möjlighet att frigöra spermier är att lösa upp den trögflytande sperman med enzymer, men dessa kan orsaka skador på spermierna eller göra dem odugliga för befruktning. Genom att använda moderna biotekniker i reproduktion skulle nytt avelsmaterial kunna introduceras utan att behöva importera livdjur, och därigenom förbättra djurvälfärd och minska risken för smittspridning. Vårt mål var därför att förbättra biotekniker inom reproduktion, som spermakonservering och artificiell insemination, för att bidra till att utveckla den svenska alpackaaveln.

Vi utvecklade laboratorietekniker för att kunna utvärdera kvaliteten hos sperma och välja ut de bästa spermierna i syfte att förbättra frysförvaring. Teknikerna utvecklades först genom att använda tjursperma som modell. Det var möjligt att förbättra spermakvaliteten genom att selektera de bästa spermierna med en speciell centrifugeringsteknik, särskilt från prover med dålig spermakvalitet, och det var också möjligt att modifiera tekniken för att behandla små volymer av fryst sperma.

Tanken var att jämföra olika spädningsvätskor för sperma som samlats från bitestiklar från kastrerade alpackor. Tyvärr kom de flesta organen från alpackor som inte uppnått könsmognad och därför inte innehöll några spermier.

En utvärdering gjordes av för- och nackdelar med olika sätt att samla sperma från levande djur. I Sverige finns lagstiftning som säkrar djurvälfärden, och därför är spermasamling med en så kallad fantom, ett konstgjort hondjur, den metod som är mest lämplig jämfört med andra mer invasiva tekniker som att samla sperma ur de honliga könsvägarna efter betäckning eller att använda elektroejakulation, spermasamling med hjälp av elektroder. En fantom för spermasamling designades och byggdes i Sverige, och försök med spermasamling gjordes också i Peru. Vi lyckades inte fullt ut att samla sperma vid de kortvariga försöken i Sverige, men responsen från handjuren var positiv. De var intresserade av att betäcka fantomen och med ytterligare träning skulle det vara möjligt att rutinmässigt samla sperma. Metoden har sålunda etablerats i Sverige och kan användas här i framtida projekt.

Dessutom har ett hjälpmedel utvecklats för att kunna ta rätt skötselbeslut för alpackor i Sverige. Det är en statistisk modell som förutsäger när en alpackahane förmodas börja producera sperma, något som är viktigt att känna till för att undvika oönskade dräktigheter eller bestämma lämplig tidpunkt för kastration.

Year of publishing :2016
Depositing date:4 April 2016
Number of Pages:64
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IAbraham, M.C., Johannisson, A. & Morrell J.M. (2016). Effect of bull sperm preparation on development of blastocysts in vitro. (Submitted).
IIAbraham, M.C., Puhakka, J., Ruete, A., Al-Essawe, E., de Verdier, K., Morrell, J.M. & Båge, R. (2016). Testicular length as an indicator of the onset of sperm production in alpacas under Swedish conditions. Acta Veterinaria Scandinavica, 58 (10), pp. 1-8.
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Clinical Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
Associated Programs and Other Stakeholders:SVA - National Veterinary Institute > A contributor is enlisted in SVA
ISBN for printed version:978-91-576-9396-9
ISBN for electronic version:978-91-576-9397-6
Language:English
Publication Type:Licentiate thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
L Animal production > L10 Animal genetics and breeding
L Animal production > L53 Animal physiology - Reproduction
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 403 Veterinary Science > Clinical Science
Agrovoc terms:alpacas, vicunas, bulls, spermatozoa, semen, semen collection, centrifuging, sire evaluation, decision making, laboratory techniques
Keywords:artificial insemination, decision-making tool, animal welfare, semen preservation, Vicugna pacos
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3362
ID Code:13255
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Deposited By: Maria Celina Abraham
Deposited On:05 Apr 2016 12:40
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits