Home About Browse Search
Svenska


ALM-modellen

en 5-stegs modell för företagsutveckling av attraktiva landsbygdsplatser baserade på miljökvalitéer

Palsdottir, Anna Maria and Larsson, Anders and Bengtsson, Anna and Karlsson, Ove and Håkansson, Bengt and Santen, Kristina and Jonson, Carl and Konijnendijk, Cecil (2015). ALM-modellen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:21
[Factsheet]

[img] PDF
461kB

Abstract

Den svenska landsbygden är rik på möjligheter inom trädgårdsnäringen, men företagandet behöver professionaliseras för att outnyttjade landskaps- och trädgårdskvaliteter ska bli synliga och utvecklingsbara. Inom projektet Tre Modellträdgårdar har SLU i samarbete med tre landsbygdsföretag testat och utvärderat olika modeller från analys- till implementeringsstadiet. Resultaten visar att det med relativt enkla medel går att systematiskt analysera miljökvaliteter och utifrån strikt företagsekonomiska utgångspunkter, i dialog mellan universitet, myndigheter och företag, finna kreativa och företagsekonomiskt hållbara lösningar ur ett trädgårds- och landskapsperspektiv. Ett konkret resultat är introduktionen av ett årligt återkommande konvent inom området. Här presenteras en ny modell för att främja företagsutveckling av Attraktiva Landsbygdsplatser baserade på Miljökvalitéer (ALM). ALM-modellen ska ge företagaren möjlighet att utveckla aktiviteter, som i sin tur kan öka attraktionskraften på ett markant, varaktigt och inkomstbringande sätt.

Authors/Creators:Palsdottir, Anna Maria and Larsson, Anders and Bengtsson, Anna and Karlsson, Ove and Håkansson, Bengt and Santen, Kristina and Jonson, Carl and Konijnendijk, Cecil
Title:ALM-modellen
Subtitle:en 5-stegs modell för företagsutveckling av attraktiva landsbygdsplatser baserade på miljökvalitéer
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2015
Number:2015:21
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
X Agricola extesions > X70 Economics and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
Agrovoc terms:business management, production factors, profitability, marketing, models, rural development, regional development, recreational areas, recreation, landscape, sweden
Keywords:företagsutveckling, svensk landsbygd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3372
ID Code:13257
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp
Other
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:08 Apr 2016 13:47
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits