Home About Browse Search
Svenska


Framtidens lantbruk

verksamheten 2014

Johnsson, Pernilla (2015). Framtidens lantbruk. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Under 2014 hände det något viktigt i diskussionen om svenskarnas matvanor. Vi äter alltmer vegetariskt, mer ekologiskt och köttimporten minskar efter årtionden av ökning. Men vi fick också en diskussion om den svenska produktionen av livsmedel. Varför har vi ett svenskt lantbruk? Vad vill vi med den inhemska produktionen? Det är frågor som spänner över vida fält; självförsörjning, biologisk mångfald, landsbygd och landskap, hälsa och djurvälfärd. I regeringsförklaringen annonserades en avsikt att forma en svensk livsmedelsstrategi, ett arbete som nu pågår.

Vi på Framtidens lantbruk var under hela året aktiva i dessa frågor. Med artiklar i dagspress, i radioinslag och på konferenser har vi uppmärksammat det svenska lantbrukets situation. Den årligen återkommande konferensen "Framtidens lantbruks-dagen" handlade 2014 helt om detta och formades till ett rådslag: Sverige och maten – vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi? Den utmynnade i ett skriftligt inspel till den nationella processen. Det här engagemanget finns också i våra forskningsprojekt. Vi studerar en modell för en hållbar svensk proteinkonsumtion, strukturomvandlingen i det svenska lantbruket, riskfrågor, och hur sårbar matproduktionen är i händelse av kris. Vi har initierat ett projekt kring kriterier för en hållbar matproduktion och en förstudie om insekter som livsmedel.

Även i övrigt var 2014 ett aktivt år för Framtidens lantbruk. Vårt huvudskaliga fokus är det långa tidsperspektivet och det tvärvetenskapliga arbetssättet. Vi genomförde under året en doktorandkurs i tvärvetenskaplig forskningsmetodik och hälften av de nitton doktoranderna var från SLU, de övriga från andra svenska och utländska universitet. Vi bjöd in de andra framtidsplattformarna på SLU till en workshop i tvärvetenskaplig metodik och vi hade en liknande workshop öppen för SLU-forskare och doktorander. Våra månatliga lunchföredrag som tar upp breda frågor, på tvärs med disciplingränserna, röner stort intresse. I november hade vi besök av ärkebiskopen som presenterade biskoparnas "klimatbrev".

Framtidens lantbruk var medarrangörer till årets Bertebos konferens tillsammans med KSLA och brittiska Rural Economy and Land Use Programme: New ruralities – changing agendas for research and practice. Här hade Framtidens lantbruk en särskild session med 10 SLU-stipendiater som fick sätta sin forskning i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tillsammans med Partnerskap Alnarp, , LRF Skåne och Hushållningssällskapet Malmöhus anordnade vi konferensen Framtidens lantbruk i Skåne.

Under året gick vi också in i ett projekt initierat av OECD med deltagande från en stor del av jordens tempererade länder: Collaborative Research Network on Sustainable Temperate Agriculture (TempAg).

Under hösten förberedde vi med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ett arbete kring det svenska lantbrukets stora framtidsfrågor som i huvudsak ska genomföras under 2015. I det arbetet engageras studenter, forskare och Framtidens lantbruks referensgrupp, en viktig kontaktyta mot organisationer utanför SLU. Så när vi går in i 2015 är det med förhoppning om att lantbrukets framtidsfrågor ska stå högt på dagordningen både på SLU och i samhället.

Authors/Creators:Johnsson, Pernilla
Title:Framtidens lantbruk
Subtitle:verksamheten 2014
Year of publishing :2015
Number of Pages:22
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Framtidens lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > Future Agriculture (until Jan 2017)
ISBN for printed version:978-91-576-9295-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:Q Food science > Q01 Food science and technology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:foods, food production, sustainability, environmental impact, sweden
Keywords:livsmedelsstrategi, hållbar matproduktion, entomofagi, verksamheten 2014
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3385
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3385
Alternative URL:http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/framtidens-lantbruk/Framtidens%20lantbruk%20VB%202014_webb_e-isbn.pdf
ID Code:13278
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:15 Apr 2016 14:01
Metadata Last Modified:12 Oct 2020 07:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits