Home About Browse Search
Svenska


Myrens betydelse för renen och renskötseln

biologisk mångfald på myrar i renskötselland

Blind, Ann-Catrin and Kuoljok, Kajsa and Axelsson Linkowski, Weronika and Tunon, Håkan (2015). Myrens betydelse för renen och renskötseln. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 92
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Detta är en kunskapssammanställning om myrarnas betydelse för renskötselns och hur renskötseln i sin tur påverkar myrarnas biologisk mångfald. Studien är uppbyggd av två delar, en genomgång av vetenskaplig litteratur över biologisk mångfald, myrar och kopplingen till renskötseln och en intervjudel där traineer (samiska renskötare) intervjuar andra samiska renskötare om lokal och traditionell kunskap rörande renskötselns beroende av myrar samt hur den påverkar den biologiska mångfalden. Syftet har varit att skapa ett bredare kunskapsunderlag till kopplingen mellan renskötseln och biologisk mångfald och till bevarande och hållbart nyttjande
av biologisk mångfald.

Programmet är en del i Sveriges genomförande av FN:s konvention om biologisk mångfald, att synliggöra nyttan med myrar. Detta är en uppföljare till rapporten Ájddo – Reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår (2012) och en del i ett arbete om att lyfta fram renskötseln som en indikator för ett sammanhållet landskap bestående av många olika biotoper och det biologiska tillståndet för dessa biotoper. Traditionell kunskap, dvs. praktisk erfarenhetsbaserad kunskap som förts vidare från generation till generation, bedöms i exempelvis FN:s Konvention om biologisk mångfald vara en viktig förutsättning för att bevara och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt att uppnå ett framtida hållbart samhälle. NAPTEK – Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Programmet är en del i Sveriges genomförande av FN:s konvention om biologisk mångfald.

Authors/Creators:Blind, Ann-Catrin and Kuoljok, Kajsa and Axelsson Linkowski, Weronika and Tunon, Håkan
Title:Myrens betydelse för renen och renskötseln
Subtitle:biologisk mångfald på myrar i renskötselland
Series Name/Journal:CBM:s skriftserie
Year of publishing :2015
Number:92
Number of Pages:71
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Centrum för biologisk mångfald, Sametinget
ISBN for printed version:978-91-88083-02-9
ISSN:1403-6568
Language:English
Additional Information:Utgiven tillsammans med Sametinget, Kiruna
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 6 Humanities > 605 Other Humanities > Ethnology
Agrovoc terms:reindeer, reindeer husbandry, wetlands, biodiversity, sweden
Keywords:renskötsel, myrar, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3424
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3424
Additional ID:
Type of IDID
DOI10.13140/RG.2.1.4078.0242
Alternative URL:http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/myrens-betydelse_CBM%20skrift%2092_low.pdf
ID Code:13346
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 May 2016 10:36
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits