Home About Browse Search
Svenska


Vägar framåt för några nationella myndigheters implementering av konventionen om biologisk mångfald och lokal och traditionell kunskap av betydelse för biologisk mångfald

Tunon, Håkan and Hilding-Rydevik, Tuija and Axelsson Linkowski, Weronika and Forsberg, Maria and Kvarnström, Marie and Warmark, Charlotta and Westin, Anna (2015). Vägar framåt för några nationella myndigheters implementering av konventionen om biologisk mångfald och lokal och traditionell kunskap av betydelse för biologisk mångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 95
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

På uppdrag av Naturvårdsverket genomförde Centrum för biologisk mångfald under 2014 en utredning, vilket resulterade i denna rapport. Syftet med uppdraget var att göra en fördjupad analys över vilka insatser ett antal svenska statliga myndigheter behöver göra för att uppnå Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om biologisk mångfald vad gäller artikel 8j (särskild hänsyn till s.k. traditionell kunskap som finns hos urfolk och lokala samhällen med traditionella sedvänjor) och artikel 10c (hänsyn till hållbart sedvanebruk). Idén är att de framlagda förslagen ska bidra till att Sverige år 2020 ska nå Aichi-mål 18 gällande dessa frågor, som Sverige varit delaktiga i att besluta om inom mångfaldskonventionen. Traditionell kunskap, dvs. praktisk erfarenhetsbaserad kunskap som förts vidare från generation till generation, bedöms vara en viktig förutsättning för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald samt uppnå ett framtida hållbart samhälle.

Authors/Creators:Tunon, Håkan and Hilding-Rydevik, Tuija and Axelsson Linkowski, Weronika and Forsberg, Maria and Kvarnström, Marie and Warmark, Charlotta and Westin, Anna
Title:Vägar framåt för några nationella myndigheters implementering av konventionen om biologisk mångfald och lokal och traditionell kunskap av betydelse för biologisk mångfald
Series Name/Journal:CBM:s skriftserie
Year of publishing :2015
Number:95
Number of Pages:147
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Centrum för biologisk mångfald
ISBN for printed version:978-91-88083-05-0
ISSN:1403-6568
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 506 Political Science > Public Administration Studies
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:indigenous knowledge, biodiversity, sweden
Keywords:traditionell kunskap, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3426
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3426
Additional ID:
Type of IDID
DOI10.13140/RG.2.1.2719.8802
Alternative URL:http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/Naptek-2014-151201-låg.pdf
ID Code:13347
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 May 2016 12:51
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits