Home About Browse Search
Svenska


Non-market valuation of coastal ecosystem services

Östberg, Katarina (2016). Non-market valuation of coastal ecosystem services. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:43
ISBN 978-91-576-8588-9
eISBN 978-91-576-8589-6
[Doctoral thesis]

[img] PDF
3MB

Abstract

Marine and coastal ecosystems provide benefits to people through the provision of seafood, maintenance of water quality and several other valuable ecosystem services. The need to understand these benefits in economic terms has never been more pressing. Contingent valuation and choice experiments are survey-based non-market valuation methods that can be applied to estimate the values of these benefits.

This thesis aims to address some of the challenges facing non-market valuation of coastal ecosystem services, comprising a summary and four appended papers that are based on two separate studies designed to value coastal ecosystem services in two archipelago areas in Sweden.

Paper I addresses the challenge of creating and describing a contingent valuation scenario so as to achieve content validity. A holistic valuation scenario based on ecological measures that are well connected to policy was developed and is described and evaluated.

Sometimes when decisions have to be made and new valuation studies are impossible due to time and funding restrictions, estimates from existing studies can be transferred to a new setting, an approach referred to as benefit transfer. Including socio-economic information in choice experiment models for benefit transfer is addressed in Paper II. The findings suggest that a more ‘general’ model based on socio-economic information that can be easily obtained from public databases performs quite well as a model that would require the collection of more detailed information.

Paper III addresses distributional effects of environmental policies affecting coastal ecosystem services. The study presents information regarding distributional effects in both monetary terms and in terms of environmental quality for different socio-economic groups.

Paper IV addresses the important topic of model selection uncertainty for choice experiments in environmental valuation. To be able to ensure robustness of results, this study proposes an information-theoretic approach for model selection. The findings also indicate that greater attention should be paid to potential policy implications that may follow from different model specifications.

Authors/Creators:Östberg, Katarina
Title:Non-market valuation of coastal ecosystem services
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Marina ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som dessa ekosystem ger oss människor och som vi är beroende av. Bland annat bidrar marina ekosystem till att reglera klimatet och rena vatten men de ger oss också mat och möjligheter till rekreation. Genom att värdera ekosystemtjänster i monetära termer uppmärksammas deras värde och deras betydelse för oss människor. Många värden reflekteras inte i marknadspriser och det kan leda till att vissa värden blir förbisedda vid beslutsfattande. När vi inte uppmärksammar värdet av ekosystemtjänster riskerar vi dessutom att påverka dem negativt vilket kan leda till att ekosystemen förändras så att deras långsiktiga förmåga att producera olika ekosystemtjänster minskar. ’Contingent valuation’ och ’choice experiment’ är två empiriska metoder för värdering som baseras på enkäter eller intervjuer där man frågar om betalningsvilja för en förändring i tillgången av olika ekosystemtjänster. Många framsteg har gjorts inom värderingsforskningen men det kvarstår också en del utmaningar och svårigheter som behöver vidareutvecklas.

Syftet med den här avhandlingen är att försöka förbättra värdering av marina ekosystemtjänster genom att inrikta sig på några av dessa utmaningar. Avhandlingen består av fyra fristående artiklar som är baserade på två marina värderingsstudier som genomfördes 2009 i två svenska kustområden.

Den första artikeln handlar om utvecklingen av värderingsscenariot, det vill säga beskrivningen av den tänkta förändringen av tillgången av ekosystemtjänster som ska värderas. Ett holistiskt värderingsscenario som baseras på ekologisk kunskap och som är kopplat till miljöpolitiken utvecklas och utvärderas i studien som beskrivs i artikeln.

Den andra artikeln handlar om värdetransferering (så kallad ’benefit transfer’). I praktiken kan nya värderingsstudier ofta inte göras för varje nytt område och beslutsobjekt på grund av begränsningar i tid och resurser. Ett vanligt sätt att lösa detta problem har blivit att överföra värden från en primärstudie genomförd någon annanstans till det beslutsobjekt som man vill studera, ett förfarande känt som värdetransferering. I den andra artikeln utvärderas olika statistiska modeller för värdetransferering. Resultaten tyder på att en enklare och mer allmän modell som baseras på lättillgänglig socio-ekonomisk information kan ge liknande resultat som när en mer omfattande modell används. Fördelen med en enklare allmän modell är att man inte behöver tillgång till lika specifik information och det underlättar för den praktiska användningen i olika beslutssammanhang.

Den tredje artikeln handlar om fördelningseffekter som kan uppstå i samband med åtgärder av miljöpolitiken. Studien bidrar med information om fördelningseffekter i både monetära termer och i termer av miljökvalitet för olika grupper indelade efter inkomst, kön, ålder, användning av och avstånd till kustmiljöerna, bekantskap med områdena samt svensk och utländsk bakgrund.

Den fjärde artikeln handlar om analys av empiriska data från choice experiment metoden och val av statistisk modell. I artikeln presenteras och appliceras ett angreppssätt för att välja modell som baseras på informationsteori. Resultaten visar att osäkerheten kring val av modell kan vara stor och eftersom valet av statistisk modell kan påverka värdeestimaten så visar det på betydelsen av att uppmärksamma denna fråga.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2016
Depositing date:9 May 2016
Number:2016:43
Number of Pages:84
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IÖstberg, K., Hasselström, L and C. Håkansson (2012). Non-market valuation of the coastal environment – Uniting political aims, ecological and economic knowledge. Journal of Environmental Management 110: 166-178.
IIÖstberg, K., Håkansson, C., Hasselström, L. and G. Bostedt (2013). Benefit transfer for environmental improvements in coastal areas: General versus best-fitting models. Canadian Journal of Agricultural Economics 61: 239-258.
IIIHåkansson, C., Östberg, K. and G. Bostedt (2015). Estimating distributional effects of environmental policy in Swedish coastal environments – A walk along different dimensions. Journal of Environmental Economics and Policy 5(1): 49-78.
IVÖstberg, K (2016). An information-theoretic approach to model selection for choice experiments in environmental valuation (manuscript).
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8588-9
ISBN for electronic version:978-91-576-8589-6
ISSN:1652-6880
Language:English
Additional Information:External funding by Naturvårdsverket through the research programme PlusMinus
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E11 Land economics and policies
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Economics
Agrovoc terms:coasts, marine environment, ecosystem services, use value, valuation, economic analysis, models, statistical methods, sweden
Keywords:non-market valuation, contingent valuation, choice experiment, benefit transfer, distributional effects, model selection, coastal ecosystem services
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3423
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3423
ID Code:13351
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Economics
External funders:Swedish Environmental Protection Agency
Deposited By: Katarina Östberg
Deposited On:09 May 2016 09:34
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits