Home About Browse Search
Svenska


Rörflen - fördjupade studier av sortskillnader

Palmborg, Cecilia (2016). Rörflen - fördjupade studier av sortskillnader. Umeå, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 1
[Report]

[img] PDF
428kB

Abstract

I samarbete med Lantmännen Lantbruk har rörflenssorter under utveckling provats i två försök i Jämtland och ett i Småland. I försöken gjordes också en jämförelse mellan höstskörd och vårskörd. Vårskörd, där fjolårets biomassa får ligga kvar på fältet under vintern, är den etablerade skördemetoden för rörflensodling till fastbränsle. Det nyare sortmaterialet gav goda skördar i alla försöken. En sort har nu gett bra biomasseskörd i tillräckligt många försök för att kunna kommersialiseras, vilket Lantmännen Lantbruk ska göra. Jämförelserna mellan vårskörd och höstskörd visade att det inte finns några skillnader mellan sorter i känslighet för avklippning på våren. Däremot verkar det kunna finnas skillnader mellan sorter i hur mycket av biomassan som förloras under vintern. Andelen fertila skott kunde skilja sig signifikant mellan sorter enstaka år, men det fanns ingen sort som genomgående hade hög andel fertila skott, och inget samband mellan skottmorfologi och skörd av biomassa.

Authors/Creators:Palmborg, Cecilia
Title:Rörflen - fördjupade studier av sortskillnader
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In collaboration with Lantmännen Lantbruk we have tested new varieties of reed canary grass in three field experiments: Two in Jämtland and one in Småland. A comparison between autumn harvest and spring harvest was also done. Spring harvest, where the biomass is left on the field over winter, is the established harvest method for reed canary grass grown for fuel. The new varieties had good yields in all experiments. One variety has now been tested for commercialization by Lantmännen Lantbruk. The comparisons between autumn harvest and spring harvest showed that there are no obvious differences in how sensitive the varieties are to spring cutting. However there seem to be differences in how much biomass is lost during the winter. The percentage of fertile shoots in the biomass differed between varieties some years, but there was no variety with consistently high percentage of fertile shoots and no correlation between shoot morphology and biomass harvest.

Series Name/Journal:Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Year of publishing :24 May 2016
Depositing date:24 May 2016
Number:1
Number of Pages:14
Place of Publication:Umeå, Sweden
Publisher:Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F30 Plant genetics and breeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Agrovoc terms:phalaris arundinacea, plant breeding, fuel crops, variety trials, plant propagation, harvest date, crop yields
Keywords:Lantmännen Lantbruk, växtförädling, rörflen, sortprovning, fröförökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3455
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3455
ID Code:13401
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
External funders:Energimyndigheten
Deposited By: Docent Cecilia Palmborg
Deposited On:26 May 2016 06:58
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits