Home About Browse Search
Svenska


Rörflen

skötsel för ekonomisk optimering

Palmborg, Cecilia (2016). Rörflen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2016:2
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Projektet har haft tre delar:
Gödslingsförsök på två rörflensfält, där effekten av P, K och rörflensaska har undersökts. På mark i K(AL) klass II och P(AL) klass II eller högre är troligen inte gödsling med P och K nödvändigt för tillväxten av rörflen efter de första åren. För att undvika att markens PK-status minskar kan rörflensaska återföras till odlingen.

Inventering av skadeinsekter och svampangrepp i rörflen. Inventeringar gjordes i Västerbotten, Norrbotten, Småland och Värmland. Rörflensgallmyggan Epicalamus phalaridis hittades bara i södra Västerbotten där den var talrikast 2012. En svampsjukdom, Ceratorhiza rhizodes, hittades i norra Västerbotten och Norrbotten. I övrigt har enstaka angrepp av rörflensbladlus och stritar observerats.

En studie av jordbearbetningsmetoder vid återetablering av röflensvall med mycket ogräs. Ogräsbekämpning med glyfosat på våren följt av plöjning och harvning gav bäst effekt mot kvickrot, men ingen av metoderna gav tillfredsställande resultat.

Authors/Creators:Palmborg, Cecilia
Title:Rörflen
Subtitle:skötsel för ekonomisk optimering
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The project had three parts:
Fertilization experiments on two fields, investigating the effect of P, K and reed canary grass ash. On soil that is not very low in P and K, fertilization with these nutrients after the first years is probably not necessary for the growth of the reed canary grass. To avoid soil depletion of P and K in the long run reed canary grass ash could be recirculated to the fields.

Investigation of insect and fungal pests in reed canary grass. Fields were investigated in Västerbotten, Norrbotten, Småland och Värmland. The gall midge Epicalamus phalaridis and also aphids were found in south Västerbotten, in 2012. The fungus, Ceratorhiza rhizodes was found in northern Västerbotten and Norrbotten.

Experiment with different soil tillage methods for reestablishing of reed canary grass on weedy fields. Glyphosate treatment in spring followed by conventional tilling and harrowing was most effective against couch grass but none of the methods gave satisfying results.

Series Name/Journal:Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Year of publishing :23 May 2016
Depositing date:23 May 2016
Number:2016:2
Number of Pages:19
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
F Plant production > F07 Soil cultivation
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:phalaris arundinacea, fertilizer application, plant protection, weed control, sweden
Keywords:rörflen, fosfor, kalium, skadegörare, återetablering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3453
ID Code:13402
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
External funders:Energimyndigheten
Deposited By: Docent Cecilia Palmborg
Deposited On:25 May 2016 11:30
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits