Home About Browse Search
Svenska


Bättre fosforutnyttjande med effektiva löksorter?

Caspersen, Siri (2016). Bättre fosforutnyttjande med effektiva löksorter? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:8
[Factsheet]

[img] PDF
995kB

Abstract

Ett effektivt utnyttjande av fosforgödselmedel är angeläget eftersom fosfor är en begränsad och icke förnybar resurs. Fosforförluster från odlad mark är dessutom en viktig orsak till övergödning och algblomning i Östersjön. Lök har ett grovt rotssystem och kräver relativt mycket fosforgödsel. I det här projektet har olika löksorters förmåga att ta upp och utnyttja fosfor jämförts och sorternas egenskaper har studerats. Kunskap om skillnader i fosforeffektivitet mellan sorter kan användas för att optimera tillförseln av fosfor vid odling av frilandsgrönsaker.

Authors/Creators:Caspersen, Siri
Title:Bättre fosforutnyttjande med effektiva löksorter?
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2016
Number:2016:8
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksystemet
Associated Programs and Other Stakeholders:Z - SLU - Library > Odla mera
Language:Swedish
Additional Information:Fakta från Parnterskap Alnarp
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:allium cepa, varieties, phosphorus, nutrient uptake, root systems, chemicophysical properties
Keywords:phosphorus efficiency, onions, Allium cepa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3527
ID Code:13469
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Partnerskap Alnarp
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Jun 2016 11:48
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits