Home About Browse Search
Svenska


Analyser av MT från ett avelsperspektiv

Arvelius, Per (2015). Analyser av MT från ett avelsperspektiv. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik ; 151
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

I denna rapport redovisas genetiska analyser av SBKs nya mentaltest (MT), det vill säga den version av MT som varit i bruk sedan 2007, och av gamla MT (den version som gällde till och med 2006) och MH (den version som gällt sedan 1997) för raserna schäfer, rottweiler, boxer och hovawart.

Av de 33 beteendemåtten från MH kan 22 sammanfattas i de fem underliggande egenskaperna Lekfullhet, Nyfikenhet/Orädsla, Jaktintresse, Socialitet och Aggressivitet. Fem av de tio måtten i gamla MT går att sammanfatta i de två underliggande egenskaperna Självtillit och Aggressivitet. För nya MT går 20 av de 24 måtten att sammanfatta i sex underliggande egenskaper: Gripa-hålla-dra, Självtillit, Engagemang, Jaktlust, Samarbetsvilja och Socialitet.

Arvbarheterna för de 33, 10 respektive 24 beteendemåtten från MH och gamla och nya MT varierar från ungefär 5-30 procent, och för de underliggande egenskaperna från 10-40 procent. Räknat som genomsnitt över alla beteendemått inom respektive testform visar gamla MT högre arvbarheter än MH, och nya MT visar i sin tur högre arvbarheter än gamla MT. I de flesta fall är arvbarheterna för låga för att selektion av avelsdjur baserad på fenotyp (så kallad individselektion) ska vara effektiv. För att komma rimligt snabbt framåt i avelsarbetet måste man därför börja använda insamlade testdata från MH och MT för att skatta så kallade avelsvärden eller mentalindex att basera selektionen av avelsdjur på.

De genetiska korrelationerna mellan de olika testformerna visar att nya MT rent genetiskt tycks fånga "allt" som mättes/mäts i gamla MT och MH, och i tillägg ytterligare några egenskaper (de underliggande egenskaperna Gripa-Hålla-Dra och Samarbetsvilja från nya MT mättes inte i gamla MT, och beteendemåttet Socialt samspel från nya MT mäts inte i MH). I kombination med det faktum att arvbarheterna i de flesta fall är likvärdiga eller något högre i nya MT jämfört med MH och gamla MT tyder detta på att nya MT ur ett avelsperspektiv är en minst lika bra testform.

Det kan mycket väl hända att förändringar behöver göras i nya MT (detta är inget som studerats inom ramen för denna rapport). Vad de redovisade analyserna emellertid visar är att nya MT jämfört med MH och gamla MT är ett väl så bra avelsverktyg och att arbarheterna är tillräckligt höga för att testen ska kunna användas för avelsändamål. Därför är det viktigt att innan annat än mindre justeringar genomförs göra ordentliga analyser av nya MT. Om man kommer fram till att mer genomgripande förändringar är nödvändiga måste säkerställas att dessa genomförs på ett genomtänkt och kvalitetssäkrat sätt.

Authors/Creators:Arvelius, Per
Title:Analyser av MT från ett avelsperspektiv
Series Name/Journal:Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Year of publishing :2015
Number:151
Number of Pages:61
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-7520
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L10 Animal genetics and breeding
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 404 Agricultural Biotechnology > Genetics and Breeding
Agrovoc terms:dogs, breeds (animals), animal breeding, animal performance, selection criteria, analyses
Keywords:hundavel, tester, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3535
ID Code:13471
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 Jun 2016 13:21
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits