Home About Browse Search
Svenska


Ett rikligt fältskikt minskar betestrycket på gran kring foderplatser

Garrido, Pablo and Kjellander, Petter (2016). Ett rikligt fältskikt minskar betestrycket på gran kring foderplatser. Uppsala: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:15
[Factsheet]

[img] PDF
335kB

Abstract

På 28 % av de undersökta provytorna kring foderplatser noterades hjortbete på gran. På betespåverkade träd var ca 9 % av alla skott inom 0,5-4 m höjd betade. Betet upphörde vid ca 200 m avstånd från foderplatserna. Betestrycket på gran påverkades framförallt av tillgången på alternativt naturligt bete. Att plantera gran för att undvika betesskador är ingen slutgiltig lösning på betesproblematiken. Givet att antalet växtätare hålls konstant föreslår vi att foderplatserna placeras där det finns ett rikt fältskikt, eller att skogen sköts på ett sådant sätt att fältskikt och lövträd gynnas, så att betesskadorna minimeras.

Authors/Creators:Garrido, Pablo and Kjellander, Petter
Title:Ett rikligt fältskikt minskar betestrycket på gran kring foderplatser
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2016
Depositing date:28 June 2016
Number:2015:15
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Skogsmästarskolan, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K70 Forest injuries and protection
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:grazing intensity, fallow deer, multiple use forestry, spruce, wild plants, animal feeding
Keywords:betestryck, dovhjort, dama dama, mångbruksskötsel, gran, tilläggsutfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3548
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3548
Alternative URL:http://www.slu.se/faktaskog/
ID Code:13481
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(S) > School for Forest Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:05 Jul 2016 08:37
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits