Home About Browse Search
Svenska


Älgars flyktbeteende vid jakt med löshund inom och utanför vargområden

Sand, Håkan and Mallwitz, Daniel and Zimmermann, Barbara (2016). Älgars flyktbeteende vid jakt med löshund inom och utanför vargområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:1
[Factsheet]

[img] PDF
241kB

Abstract

Vi undersökte vilka faktorer, inklusive närvaron av varg, som påverkar flyktbeteendet hos älg i samband med ett antal försök med jagande älghundar vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Vi fann inget stöd för hypotesen att älgarnas tidigare erfarenhet och exponering för varg påverkade deras flyktrespons. Älgarnas flyktrespons var istället starkt kopplad till vilken hund som användes och detta speglar troligen beteendeskillnader mellan olika hundar i deras sätt att jaga. En jämförelse av resultaten från Grimsö med motsvarande typ av försök i Västerbotten visade att älgarna i stort sett hade samma mönster i sin flyktrespons på jagande hund. Trots att den internationella forskningen om interaktioner mellan rovdjur och bytesdjur tycks tyda på att återetablering av rovdjur relativt snabbt kan leda till beteendeförändringar hos bytesdjuren så fann vi inget stöd för denna hypotes i vår studie.

Authors/Creators:Sand, Håkan and Mallwitz, Daniel and Zimmermann, Barbara
Title:Älgars flyktbeteende vid jakt med löshund inom och utanför vargområden
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2016
Number:2016:1
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:X Agricola extesions > X30 Life sciences
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
Agrovoc terms:elks, hunting, hunting dogs, wolves, animal behaviour, sweden
Keywords:predationsrisk, älg, habitat, jaktframgång, beteende, anpassning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3551
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3551
Alternative URL:http://www.slu.se/faktaskog/
ID Code:13482
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:06 Jul 2016 10:48
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits