Home About Browse Search
Svenska


Naturhänsyn vid avverkning

en syntes av forskning från Norden och Baltikum

Gustafsson, Lena and Weslien, Jan and Hannerz, Mats and Aldentun, Yvonne (2016). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF (Naturhänsyn vid avverkning - hela rapporten) - Published Version
8MB
[img] PDF (Syntes 1: Kantzoner) - Published Version
973kB
[img] PDF (Syntes 2: Hänsynsytor) - Published Version
1MB
[img] PDF (Syntes 3: Högstubbar) - Published Version
1MB
[img] PDF (Syntes 4: Död ved) - Published Version
1MB
[img] PDF (Syntes 5: Asp) - Published Version
1MB
[img] PDF (Syntes 6: Kostnadseffektiv hänsyn) - Published Version
976kB
[img] PDF (Syntes 7: Internationella kunskapsöversikter) - Published Version
736kB

Abstract

En ny typ av naturvård har de senaste decennierna införts i svenskt skogsbruk. Vid alla skogsbruksåtgärder, och framförallt vid slutavverkning, måste hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Det kan ske genom att medvetet välja ut och lämna enskilda träd och trädgrupper, att spara döda träd eller att skapa ny död ved med till exempel högstubbar. Hänsynen är angiven i skogsvårdslagen, men är också central inom ett certifierat skogsbruk, enligt såväl FSC som PEFC.
Vad betyder naturhänsynen för de djur och växter som lever i skogen och kan man göra den ännu bättre? Vad säger egentligen forskningen?
Inom forskningsprogrammet ”Smart Hänsyn” har vi försökt svara på dessa frågor genom att sammanfatta cirka 120 vetenskapligt granskade studier om naturhänsyn i norra Europa (Sverige, Norge, Finland och Baltikum). Vi har valt att begränsa oss till detta geografiska område eftersom länderna har likartade naturförhållanden och skogsbrukssätt. Urvalet är också begränsat till studier av naturhänsyn i det praktiska skogsbruket, och framför allt effekterna av hänsyn vid slutavverkning. En del stora, internationella översikter har också inkluderats.
Baserat på studierna har vi gjort synteser över olika teman: kantzoner,hänsynsytor, högstubbar, död ved, asp, kostnadseffektivitet och internationella kunskapsöversikter. Syftet har varit att förmedla den stora kunskap som finns samlad inom forskningen till de som planerar och utför naturhänsyn i praktiken, till beslutsfattare på olika nivåer och till de som är allmänt intresserade av skog och miljö.

Authors/Creators:Gustafsson, Lena and Weslien, Jan and Hannerz, Mats and Aldentun, Yvonne
Title:Naturhänsyn vid avverkning
Subtitle:en syntes av forskning från Norden och Baltikum
Year of publishing :2016
Depositing date:14 July 2016
Number of Pages:181
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9358-7
ISBN for electronic version:978-91-576-9359-4
Language:Swedish
Additional Information:Rapporten är framställd inom forskningsprogrammet Smart Hänsyn. Sju synteser från rapporten presenteras separat i egna filer på denna sida, men ingår också i huvudpublikationen.
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:nature conservation, clear felling, biodiversity, deadwood, logging, protected forests, research programmes, scandinavia, baltic states
Keywords:naturhänsyn, skogsbruk, avverkningar, kantzoner, hänsynsytor, högstubbar, biologisk mångfald, ekonomisk, forskningsöversikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3565
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3565
ID Code:13525
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
External funders:FORMAS and Skogforsk
Deposited By: Lennart Wiborgh
Deposited On:14 Jul 2016 08:30
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21
Project info:
Name:Smart Hänsyn

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits