Home About Browse Search
Svenska


Lagring av pellets – inverkan på kvalitet och emissionsbildning

fullskaleförsök vid SCA BioNorr AB i Härnösand : pelletplattformen II

Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Öhman, Mikael and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert (2016). Lagring av pellets – inverkan på kvalitet och emissionsbildning. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:11
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Huvudsyftet med detta försök var att undersöka hur pelletskvaliteten, emissioner av aldehyder (associerad med stark lukt) och emissioner av CO, CO2, CH4 förändras vid lagring av 6 mm och 8 mm pellets.

Sex satser (högar) om totalt cirka 10 ton pellets bereddes. Tre högar med 8 mm pellets och tre högar med 6 mm pellets. Pelletarna var tillverkade vid hög fukthalt respektive låg fukthalt. En upprepning med 8 mm pellets och en upprepning med 6 mm pellets ingick i försöket. Högarna lagrades i en plansilo under 32 dagar.

Inne i varje hög placerades en 1m3 gastät behållare (Cipaxtank) som fyllts med ca 500 kg (ca 70 % av volymen) pellets. Provtagning av CO, CO2 och CH4 gjordes kontinuerligt och andelen aldehyder mättes med hjälp av passiva provtagare inne i Cipaxtankarna. I högarna och i den omgivande lokalen placerades också temperatur- och fuktloggar för att följa hur temperaturen förändrades under försöksperioden.

Prover av pellets togs ut ur högarna vid försökets start och vid försökets slut. Dessa prover analyserades med avseende på andel finmaterial, hållfasthet, bulkdensitet och fukthalt.

Resultaten visade att andelen finmaterial ökar under lagring samtidigt som hållfastheten på pelletarna ökar. Temperaturökningen i högarna verkar vara kopplade till fukthalten på de producerade pelletarna så att en låg fukthalt ger högre temperatur vid lagring.

Aldehydbildningen och emissionen av CO, CO2 och CH4 i kombination med minskningen av O2 tyder på att autooxidation av materialet sker vid lagring.

Ingen större skillnad mellan 6 mm och 8 mm pellets kunde detekteras varken med avseende på fysikaliska pelletsegenskaper eller emissioner.

Authors/Creators:Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Öhman, Mikael and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert
Title:Lagring av pellets – inverkan på kvalitet och emissionsbildning
Subtitle:fullskaleförsök vid SCA BioNorr AB i Härnösand : pelletplattformen II
Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :8 July 2016
Depositing date:14 July 2016
Number:2016:11
Number of Pages:34
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K50 Processing of forest products
P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:fuelwood, pellets, processing, energy value, pollutant emission, quality, storage, analytical methods, sweden
Keywords:träpellets, varmgång, temperaturstegring, experimentell design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3602
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3602
ID Code:13526
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
External funders:Energimyndigheten
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:18 Aug 2016 11:41
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits