Home About Browse Search
Svenska


Pelleteringsförsök med återvunnet trädbränsle

fullskaleförsök vid Helsinge Pellets AB i Edsbyn : pelletplattformen II

Finell, Michael and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert and Arshadi, Mehrdad and Segerström, Markus (2016). Pelleteringsförsök med återvunnet trädbränsle. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:12
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Huvudsyftet med detta försök var att jämföra återvunnet trädbränsle med den vanliga råvaran (spånblandning, ca 50/50 av gran och tall) med avseende på processbarhet och pelletskvalitet. Försöket utfördes i full skala hos Helsinge
Pellets ABs fabrik i Edsbyn.

Pellets producerades vid 3 olika fukthalter på det torkade RT-spånet och på den vanliga råvaran. Fukthalterna på spånet efter torkning varierades mellan 6 % och 15 %. Prover av spån togs ut innan pressarna samt av pellets producerade vid de olika fukthalterna direkt efter pelletspressen.

Alla prover transporterades till SLU i Umeå direkt efter produktion för analys av hållfasthet, andel finmaterial, bulkdensitet samt emissioner vid lagring.

Försöket visade att det återvunna trädbränslet innehåller stora mängder metall, stenar och glas som inte är önskvärda att följer med i processen. Materialet går dock att hantera i processen och de pellets som producerades hade samma
hållfasthet som pellets producerade av vanlig råvara. Bulkdensiteten för pellets producerade av återvunnet trädbränsle var dock något lägre än för pellets producerade av vanlig råvara. Askhalten i det återvunna trädbränslet varierade mycket men var minst 10 gånger högre än i den vanliga råvaran.

Lagringsförsök i laboratorieskala visade att emissionerna av koloxid, koldioxid och metan av pellets från återvunnet trädbränsle var betydligt lägre jämfört med pellets tillverkade av vanlig råvara.

Authors/Creators:Finell, Michael and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert and Arshadi, Mehrdad and Segerström, Markus
Title:Pelleteringsförsök med återvunnet trädbränsle
Subtitle:fullskaleförsök vid Helsinge Pellets AB i Edsbyn : pelletplattformen II
Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :11 July 2016
Depositing date:14 July 2016
Number:2016:12
Number of Pages:22
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K50 Processing of forest products
P Natural resources > P05 Energy resources management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:fuelwood, pellets, processing, pollutant emission, quality, analytical methods, sweden
Keywords:Träpellets, kvalitet, RT-flis, experimentell design, emissioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3605
ID Code:13527
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:18 Aug 2016 12:45
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits