Home About Browse Search
Svenska


Lagring av pellets – inverkan på kvalitet

fullskaleförsök hos Agroenergi Neova Pellets AB i Malmbäck : pelletplattformen II

Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert (2016). Lagring av pellets – inverkan på kvalitet. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi ; 2016:13
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Huvudsyftet med detta försök var att undersöka hur pelletskvaliteten förändras vid lagring av 6 mm och 8 mm pellets och om tillsats av stärkelse (0,5 %) påverkar lagringsegenskaperna och pelletskvaliteten.

Tio satser (högar) om totalt cirka 10 ton pellets bereddes. Sex högar med 8 mm pellets och fyra högar med 6 mm pellets. Pelletarna var tillverkade vid hög fukthalt respektive låg fukthalt. 6 mm pellets tillverkades endast med tillsats av stärkelse medan 8 mm pellets tillverkades både med och utan tillsats. Högarna lagrades i en plansilo under 37 dagar.

I varje hög placerades dataloggrar som samlade in data om hur temperaturen förändrades under lagring. Pelletskvaliteten, d.v.s. bulkdensitet, hållfasthet, andel finfraktion och pelletsfukthalten mättes både på färska, nyproducerade pelletar och på lagrat material vid försökets slut.

Försöket visade att självuppvärmningsbenägenheten var tydligt kopplad till fukthalten på de producerade pelletarna. En låg fukthalt gav betydligt högre temperatur i pelletshögarna. Maximal temperatur uppnåddes efter ca 3 dagars lagring.

Pelletskvaliteten förändrades genom att hållfastheten ökade något efter lagring. Fukthalten på pelletarna ökade också något efter lagring men denna skillnad var mycket liten. Användning av stärkelseadditiv vid pelletstillverkning ökade hållfastheten på produkten men hade i övrigt ingen effekt på lagringsegenskaperna.

Authors/Creators:Finell, Michael and Arshadi, Mehrdad and Hedman, Björn and Jonsson, Carina and Samuelsson, Robert
Title:Lagring av pellets – inverkan på kvalitet
Subtitle:fullskaleförsök hos Agroenergi Neova Pellets AB i Malmbäck : pelletplattformen II
Series Name/Journal:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Year of publishing :14 July 2016
Depositing date:14 July 2016
Number:2016:13
Number of Pages:31
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Forest Biomaterial and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences.
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K50 Processing of forest products
P Natural resources > P05 Energy resources management
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:fuelwood, pellets, processing, additives, quality, storage, temperature, analytical methods, sweden
Keywords:Träpellets, varmgång, temperaturstegring, experimentell design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3663
ID Code:13528
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Deposited By: Ylva Jonsson
Deposited On:15 Sep 2016 14:04
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits