Home About Browse Search
Svenska


Stor variation i klimatavtrycket från nötkött

Herlin, Anders and Swensson, Christian (2016). Stor variation i klimatavtrycket från nötkött. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:12
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Klimatavtrycket från extensiv nötköttsproduktion, till exempel, dikoproduktion, är 3 gånger större jämfört med intensiv nötköttsproduktion som till exempel uppfödning av mellankalv. Å andra sidan bidrar dikoproduktion till ökad biologisk mångfald, ökad kolinlagring och inte minst till att hålla landskapet öppet.

Nötproduktionen bedrivs på en rad olika sätt. I detta faktablad redovisas klimatavtrycket för en rad olika produktionsmodeller i Danmark och Sverige och det är stora skillnader mellan produktionsmodellerna! Detta faktablad är baserat en på originalartikel av Lisbeth Mogensen m.fl. (2015)

Authors/Creators:Herlin, Anders and Swensson, Christian
Title:Stor variation i klimatavtrycket från nötkött
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :19 August 2016
Depositing date:19 August 2016
Number:2016:12
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L01 Animal husbandry
T Pollution > T01 Pollution
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:beef cattle, meat production, animal husbandry, environmental impact, climate, models, sweden, denmark
Keywords:nötkött, klimatpåverkan, produktionsmodeller
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3679
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3679
ID Code:13582
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Europeiska regionala utvecklingsfonden and Interreg IV and Skaraborgs kommunalförbund and Västra Götalandsregionen
Deposited By: Anders Herlin
Deposited On:22 Sep 2016 08:22
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21
Project info:
Name:Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor
Acronym:REKS

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits