Home About Browse Search
Svenska


Studier av ogräsbekämpning på banvallar 2006-2015

resultat och slutsatser från 10 års tillämpad forskning

Cederlund, Harald (2016). Studier av ogräsbekämpning på banvallar 2006-2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology (until 161231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Den här rapporten beskriver och sammanfattar resultaten från den forskning som på uppdrag av Banverket och Trafikverket har bedrivits mellan 2006-2015 med syfte att utvärdera metoder för ogräsbekämpning på svenska järnvägar. Som en bakgrund ges såväl en historisk överblick som en översikt över hur ogräsbekämpning utförs på svenska järnvägar idag. I bakgrundsavsnittet sammanfattas också kortfattat den kunskap som finns rörande hur glyfosat, som är den enda aktiva beståndsdel som är godkänd för användning på järnväg i Sverige idag, verkar, bryts ned och sprids i järnvägsmiljön. Forskningen har omfattat såväl fältstudier som olika typer av labstudier och har inbegripit utvärdering av både kemiska bekämpningsmedel och alternativa metoder som bekämpning med ättika och hetvatten. Forskningen har varit inriktad på att identifiera bekämpningsmedel som skulle kunna ersätta eller användas som blandningspartner till glyfosat för att bredda effekten eller för att förebygga resistensutveckling hos ogräsen. Det har dock visat sig svårt att identifiera metoder som är tillräckligt effektiva och samtidigt inte är alltför utlakningskänsliga. Substanser som karfentrazonetyl och flazasulfuron skulle kunna utgöra framtida blandningspartners till glyfosat men deras nedbrytning i banvallen är än så länge otillräckligt studerad. Bekämpning med hetvattenskum skulle kunna utgöra en alternativ metod för vissa mindre områden där kemisk bekämpning är otillåten men är knappast användbar i större skala. I rapporten rekommenderas Trafikverket att på ett mer systematiskt sätt mäta ogräsförekomst och utvärdera bekämpningens effektivitet, att undersöka om anläggning av gröna spår, dvs. spår med lågväxande vegetation, skulle kunna ersätta ogräsbekämpning på vissa stadsnära sträckor samt att arbeta fram en långsiktig strategi för hur man vill utveckla sättet som ogräsbekämpning bedrivs på.

Authors/Creators:Cederlund, Harald
Title:Studier av ogräsbekämpning på banvallar 2006-2015
Subtitle:resultat och slutsatser från 10 års tillämpad forskning
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report describes and summarizes the results from research that evaluated methods for weed control on railways, conducted during 2006-2015, and funded by the Swedish Rail Administration (Banverket) and later by the Swedish Transport Administration (Trafikverket). As a background, an historical overview, as well as an overview of how weed control on Swedish railways is conducted today, is provided. Available information on how glyphosate, the only active substance in use today, functions, and on its environmental fate, is also briefly summarized. The research has comprised both field and lab studies and both chemical pesticides and alternative methods, such as acetic acid and hot water, have been evaluated. The focus has been on identifying herbicides with the potential to replace or complement glyphosate in order to broaden its effect, or as a tool for resistance management. However, it has become apparent that it is difficult to find herbicides which are both effective and do not pose an unacceptable risk for contamination of groundwater. Active substances such as carfentrazoneethyl and flazasulfuron could potentially function as future mixing partners for glyphosate but their envi-ronmental fate in the railway embankment is thus far insufficiently studied. Weed control by hot foam could be an alternative for smaller areas where pesticide use is prohibited but large scale usage is hardly possible. The Transport Administration is recommended to work more systematically with how they evaluate weed presence and the effectiveness of the weed control measures used; to investigate if vegetation covered green tracks could replace weeded tracks in certain urban areas and to establish a longterm research strategy for weed control.

Year of publishing :2016
Depositing date:22 September 2016
Number of Pages:52
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mikrobiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9432-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:H Protection of plants and stored products > H60 Weeds and weed control
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Agrovoc terms:weeds, weeding, weed control, railways, environmental impact, field studies, analysis, sweden
Keywords:ogräsbekämpning, banvall, järnväg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3682
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3682
ID Code:13674
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Microbiology (until 161231)
External funders:Trafikverket
Deposited By: Harald Cederlund
Deposited On:22 Sep 2016 09:11
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits