Home About Browse Search
Svenska


Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister

perioden 2008-2015

Degerman, Erik and Sers, Berit (2016). Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:14
[Report]

[img] PDF
7MB

Abstract

Rapporten utgörs av en mängd tabellerade jämför- och referensvärden, från elfiskeundersökningar spridda över landet åren 2008-2015. Materialet har delats in efter avrinningsområdets storlek, geografisk region samt typ av öringpopulation (strömlevande, insjövandrande, havsvandrande) eller laxpopulation (insjövandrande (Vänern) eller havsvandrande).

Förslag ges (avsnitt 4) på hur man kan använda detta referensmaterial för att jämföra med sina egna elfiskeundersökningar.

De tätheter som anges utgör beräknade tätheter från elfisken utförda i de olika regionerna, det vill säga fältdata korrigerade för fångsteffektivitet genom antingen upprepade utfisken eller skattade fångsteffektiviteter.

Tätheterna visar inte på beräknad potential/produktion vid opåverkade förhållanden. Jämförvärdena och referensvärdena ger en jämförelse med motsvarande vatten idag, med den status de för tillfället har.

Authors/Creators:Degerman, Erik and Sers, Berit
Title:Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister
Subtitle:perioden 2008-2015
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2016
Depositing date:23 September 2016
Number:2016:14
Number of Pages:64
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-94-35-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
P Natural resources > P10 Water resources and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Agrovoc terms:electric fishing, fishes, salmon, trout, rivers, lakes, population density, surveys, sweden
Keywords:Elfiske, Jämför- och referensvärden, Fiskförekomst, Fisktätheter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3688
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3688
ID Code:13680
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: Berit Sers
Deposited On:23 Sep 2016 12:46
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits