Home About Browse Search
Svenska


Breeding for robust sows

association between leg conformation, fertility and sow stayability

Le, Thu Hong (2016). Breeding for robust sows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:100
ISBN 978-91-576-8702-9
eISBN 978-91-576-8703-6
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB

Abstract

The overall aim of this thesis was to investigate the possibility to breed for robust sows by improving the leg quality and conformation traits. The specific goals were to estimate the genetic correlations between leg conformation, reproduction and longevity in Swedish and Danish sows; and to identify quantitative trait loci (QTLs) as well as possible causal genes underlying leg conformation traits in pigs.

Data on leg conformation traits recorded on young pigs in Sweden and Denmark was used in this thesis. In study 1 and 2, the heritabilities of leg conformation traits and their correlations with reproduction and longevity traits in Swedish Yorkshire pigs were estimated. Heritability estimates for leg conformation traits were relatively low, and higher if estimated with a linear-threshold model compared with a linear model. Good leg conformation was favourably correlated with reproduction in study 1 and with sow stayability in study 2. These findings indicate that breeding for better legs would increase the sow reproductive performance and reduce the risk of being early culled.

The genetic correlation between leg conformation, reproduction and longevity were examined in Danish Landrace and Yorkshire pigs (study 3). Heritability estimates were low for leg conformation and low to moderate for longevity traits. Both leg conformation and reproduction traits were favourable correlated with longevity traits, implying the potential of improving longevity by selecting for leg conformation and early reproduction traits.

A genome-wide association study was performed (study 4) to identify possible genes affecting leg conformation traits in three Danish pig breeds (Landrace, Yorkshire and Duroc). A number of associated QTL regions and diverse candidate genes indicate the complex genetic background of conformation. These traits might be controlled by several genes involved in different biological processes including bone and skeleton development, muscle and fat metabolism and body growth. Meta-analyses can improve the power to detect QTLs compared with single trait association analysis.

Authors/Creators:Le, Thu Hong
Title:Breeding for robust sows
Subtitle:association between leg conformation, fertility and sow stayability
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Avelsarbetet har under senaste 50-årsperioden resulterat i stora förbättringar i grisarnas produktionseffektivitet: snabbare tillväxt, bättre foderutnyttjande, lägre fettansättning och större kullar. Vissa negativa effekter av denna avel har observerats för funktionella egenskaper såsom ben och rörelser. Svaga ben och dåliga rörelser är negativt både för suggan och för de växande grisarna. Svenska studier har visat att dåliga ben och rörelser är den näst vanligaste orsaken till att suggorna slaktas. Den vanligaste utslagsorsaken är dålig reproduktion (suggorna kommer inte i brunst eller blir inte dräktiga). Varje år slaktas hälften av suggorna i Sverige, och byts ut mot gyltor. Detta innebär att ofta slaktas suggorna innan de nått sin mest produktiva kapacitet (störst kullar i kullnummer 3 till 6). Dåliga ben innebär högst sannolikt smärta och nedsatt djurvälfärd hos de drabbade djuren, samt försämrad produktionsekonomi för grisproducenten. Avelsurval för bättre ben och högre livstidsproduktion ingår idag i avelsmålet i flertalet avelsorganisationer.

I ett avelsprogram är det viktigt att ha information om de genetiska sambanden mellan såväl mätegenskaper som egenskaper som ingår i avelsmålet. Med modern molekylär teknik finns nu möjlighet att identifiera gener som har inverkan på enskilda mått/egenskaper. Nyttjande av denna information i avelsvärderingen ger möjlighet till ökad säkerhet i avelsurvalet, alltså en ökad sannolikhet att det verkligen är de bästa djuren vi väljer för att producera nästa generation djur.

Det övergripande målet med denna avhandling var att undersöka möjligheterna att genom avelsurval för bättre ben och rörelser öka suggornas livstidsproduktion. Avhandlingens specifika mål var att skatta genetiska korrelationer mellan benbedömningar, fruktsamhet och risk för tidig utslagning av renrasiga suggor i Sverige och Danmark, samt att identifiera gener som påverka grisarnas ben och rörelser.

Sammanfattning av de enskilda studierna

Information om ben och rörelser hos renrasiga grisar (svensk yorkshire samt dansk lantras och yorkshire) som bedömts vid ca 100 kg vikt (ca 5 månader gamla) analyserades tillsammans med information om suggornas fruktsamhet och utslagning. De skattade arvbarheterna för olika bedömningar av de unga djurens ben och rörelser var låga (<0.2), vilket innebär samma nivå som för fruktsamhet och för olika mått på suggans livstidsproduktion. Bra ben och rörelser var genetiskt korrelerade till god reproduktion (i svensk data, men ej i dansk data) och hög livstidsproduktion (både svensk och dansk data). Detta indikerar möjligheten att genom selektion för bra ben och rörelser hos de unga djuren selektera för en hög livstidsproduktion hos suggorna.

Information om ben och rörelser hos renrasig dansk lantras, yorkshire och duroc (100 kg, 5 månader) kopplades samman med information om gener hos dessa djur (GWAS; Genome-Wide Association Study). Ett antal gener och gen-regioner uppvisade koppling till bedömningarna av ben och rörelser, men dock ingen riktigt starkt kopplad gen som direkt skulle kunna användas i avelsurvalet.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :November 2016
Number:2016:100
Number of Pages:73
Papers/manuscripts:
NumberReferences
ILe, T. H., Nilsson, K., Norberg, E., Lundeheim, N. (2015). Genetic association between leg conformation in young pigs and sow reproduction. Livestock Science 178, 9-17.
IILe, T. H., Madsen, P., Lundeheim, N., Nilsson, K., Norberg, E. (2016). Genetic association between leg conformation in young pigs and sow longevity. J. Anim. Breed. Genet.133, 283-290.
IIILe, T. H., Norberg, E., Nielsen, B., Madsen, P. , Nilsson, K., Lundeheim, N. (2015). Genetic correlation between leg conformation in young pigs, sow reproduction and longevity in Danish pig populations. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science 65, 132-138.
IVLe, T.H., Christensen, O. F., Nielsen, B., Sahana, G. (2016) Genome-wide association study for conformation traits in three Danish pig breeds (manuscript).
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8702-9
ISBN for electronic version:978-91-576-8703-6
ISSN:1652-6880
Language:English
Additional Information:The research presented in this doctoral thesis was conducted as a joint activity at the Swedish University of Agricultural Sciences and Aarhus University, Denmark, and was a part of the European Graduate School in Animal Breeding and Genetics “EGS-ABG”.
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L10 Animal genetics and breeding
L Animal production > L40 Animal structure
L Animal production > L53 Animal physiology - Reproduction
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
Agrovoc terms:sows, piglets, animal breeding, chromosome mapping, genetic correlation, heredity, legs, body conformation, reproduction, longevity, survival, breeds (animals)
Keywords:association, gait, locomotion, reproduction, survival, swine, gene mapping, heritability, correlation, genetic
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3696
ID Code:13685
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
External funders:European Commission
Deposited By: Miss Thu Hong Le
Deposited On:29 Sep 2016 06:02
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits