Home About Browse Search
Svenska


Markanvändning på organogena jordar i Sverige

en översikt av markanvändningen inom jord- och skogsbruk samt förändringar i markanvändning under perioden 1983-12014

Pahkakangas, Saila and Berglund, Örjan and Lundblad, Mattias and Karltun, Erik (2016). Markanvändning på organogena jordar i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 21
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Data from the Geological Survey of Sweden (SGU), the Swedish Board of Agriculture and the Swedish National Forest Inventory were used in a GIS analysis to evaluate the distribution of organic soils (OS) used for agriculture and forestry in Sweden. The status of agricultural soils and agricultural land use changes were also studied, based on the most recent data available from the SGU. The total surface area of OS in Sweden was estimated to be 6 207 284 ha (15.2% of the land surface area), which is less than reported in previous assessments (Berglund and Berglund, 2008; Berglund et al., 2009). Of the total OS area 98.2% was peat, of which 4.7% was shallow peat and 2.5% 40K peat (peat determined using gamma radiation data). The remaining 1.8% were gyttja soils.

Total agricultural area under EU regulations (i.e. on the EU agriculture block map) in Sweden was 3 232 039 ha (7.9% of the land surface area) and most of this was arable land (82.8%). Pasture occupied approx. 16% of the area, the land use on the remaining 1.2% is unknown. Agricultural area on OS (AOS) based on SGU-data and the EU agriculture block map was estimated to be 225 722 ha which is 7% of the total agricultural area based on EU agriculture block maps and 9.0% based on the national maps over agricultural land areas provided by the Swedish Board of Agriculture.

More than 50% of AOS was arable land whereas approx. 40% was divided between pasture and unmanaged arable land. The remaining area was wetland, unknown or other land use type. In comparison to previously studies in 2003 (Berglund and Berglund, 2008) and 2008 (Berglund et al., 2009), both the total agricultural area and AOS area have decreased, probably due to structural changes in agriculture. The decline has been sharper for the surface area of AOS than for the total agricultural area.

Among the Swedish National Forest Inventory plots, 12.3% were located on OS. Land use changes recorded on the Forest Inventory plots were mostly from arable land to other land uses rather than from other land uses to arable land both in total area and in OS.

Authors/Creators:Pahkakangas, Saila and Berglund, Örjan and Lundblad, Mattias and Karltun, Erik
Title:Markanvändning på organogena jordar i Sverige
Subtitle:en översikt av markanvändningen inom jord- och skogsbruk samt förändringar i markanvändning under perioden 1983-12014
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Databaser från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Jordbruksverket och Riksskogstaxeringen användes i en GIS-analys för att utvärdera hur mycket av jord- och skogsmark som ligger på organogen jord. Markanvändningen samt markanvändnings-förändringar undersöktes också baserat på SGUs senast tillgängliga data. Den totala arealen organogen jord i Sverige uppskattas till 6 207 284 ha (15,2% av Sveriges landyta) vilket är mindre än föregående utvärdering (Berglund och Berglund, 2008; Berglund et al., 2009). Av den totala arealen organogen jord var 98.2% torv (varav 4.7% var ytlig torv och 2.5% ”40K-torv”) och de resterande 1.8% gyttjejordar.

Den totala arealen jordbruksmark i Sverige under EUs regelverk (jordbruksblocken) var 3 232 039 ha (7,9% av Sveriges landyta) och största delen, 82.8% var odlad jord. Ungefär 16% var bete och resterande 1,2% var okänd markanvändning. Enligt analysen baserad på blockdatabasen samt SGUs jordartsdatabas låg 225 722 ha jordbruksmark på organogen jord vilket var ca 7% av arealen i blockdatabasen och 9% baserat på kartor över jordbruksmark från jordbruksverket.

Drygt 50% av den organogena jorden på jordbruksmark användes för öppen odling, 40% var beten och permanenta grödor och den resterande delen var våtmarker och okänd markanvändning. Jämfört med föregående studier 2003 (Berglund and Berglund, 2008) och 2008 (Berglund et al., 2009) har både den totala arealen jordbruksmark och jordbruksmark på torvjord minskat, troligen pga. strukturella förändringar inom jordbruket. Arealen jordbruksmark på organogen jord har minskat i snabbare takt än den totala minskningen jordbruksmark.

I riksskogstaxeringen låg 12,3% av provpunkterna på organogen jord. När man studerar hur markanvändningen förändrats på dessa punkter så är det en större andel av punkterna, både på torvjord och när man inkluderar alla punkter, som förändras från jordbruk till annan mark än tvärt om.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
Year of publishing :2016
Number:21
Number of Pages:49
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9445-4
Language:English
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P30 Soil science and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:organic soils, land use, peatland, wetlands, greenhouse gas, surveys, sweden
Keywords:torvjord, växthusgas, våtmarker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3736
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3736
ID Code:13720
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
Deposited By: Professor Anna Mårtensson
Deposited On:19 Oct 2016 13:22
Metadata Last Modified:25 Sep 2020 22:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits