Home About Browse Search
Svenska


Linking movement ecology with the management of mobile species

managing moose in Sweden

Allen, Andrew M. (2016). Linking movement ecology with the management of mobile species. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:96
ISBN 978-91-576-8694-7
eISBN 978-91-576-8695-4
[Doctoral thesis]

[img] PDF
2MB

Abstract

A central goal in conserving, or managing, biodiversity is to identify the spatial scale of management. Traditional approaches like protected areas aim to delineate boundaries, within which species are managed. These boundaries are set using, among others, species richness targets and political borders, but often fail to consider species movements. Subsequently, a number of challenges may arise once individuals leave demarcated areas, such as poaching or encroachment on human-dominated areas. An ongoing dilemma is that many species cannot be managed within a single area because their movements are too large, migratory birds are a classic example. These challenges point to the requirement for an improved understanding of species’ movements to not only delineate management areas, but also to identify alternative management actions that increase the scale and flexibility of management.

My dissertation identifies how movement ecology may guide wildlife management. I first outline a conceptual framework that provides guidance for linking movement ecology with conservation and wildlife management. The framework is then applied through a sequence of five studies that a) provide guidance on a method that classifies and quantifies movements, b) improves our understanding of how to scale up individual movements to population patterns, c) links the movement of individuals to their reproductive performance, d) estimates population size from age-specific harvest data and e) evaluates hunting of moose in Sweden using the ecosystem exploitation hypothesis. These studies were developed using the moose (Alces alces) in Sweden, an example of a species with diverse movement patterns that is typically managed in demarcated areas like moose management areas (e.g. Sweden) or wildlife management units (e.g. Canada). In a global context, the results of my dissertation illustrate how movement ecology may guide the management of mobile species, and nationally it complements the recently adopted moose management system in Sweden. Following my research, I encourage conservationists and managers to explore new ways of strengthening the link between movement ecology and management of mobile species.

Authors/Creators:Allen, Andrew M.
Title:Linking movement ecology with the management of mobile species
Subtitle:managing moose in Sweden
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Swedish

Ett centralt mål inom naturresursförvaltning av den biologiska mångfalden är att identifiera det geografiska området. Traditionella metoder som områdesskydd syftar till att beskriva gränser, inom vilka arter kan förvaltas. Gränserna sätts bland annat utifrån mål för att gynna artmångfald eller utifrån politiska gränser, men misslyckas ofta med att ta hänsyn till hur arter för sig eller flyttar. En konsekvens är de utmaningar som kan uppstå när en individ lämnar ett avgränsat området som en nationalpark eller skogsparti. Det kan resultera i att djur skjuts olovligt - tjuvjakt - eller att djur kommer in i områden med mänsklig aktivitet och infrastruktur. En aktuell utmaning är att många arter inte kan förvaltas inom enbart ett område eftersom de flyttar över stora ytor; ett klassiskt exempel är flyttfåglar som häckar i ett land och övervintrar i ett annat. Dessa globala utmaningar understryker behovet av ökad kunskap om arters rörelser utanför tänkta förvaltningsområden, och behovet av att identifiera alternativa åtgärder som ökar flexibiliteten inom förvaltningen.

Min avhandling visar på ett tydligt sätt hur rörelseekologi kan användas inom förvaltning av vilda djur. Först beskriver jag hur ett konceptuellt ramverk som ger vägledning för hur rörelseekologi kan länkas till bevarande och viltförvaltning. Jag tillämpar ramverket i praktiken i fem studier som bygger på varandra sekventiellt genom att a) beskriva en metod som klassificerar och kvantifierar rörelser, b) förbättra vår förståelse om hur enskilda rörelser kan skalas upp till populationsmönster, c) länka individens rörlighet för till deras reproduktionsförmåga, d) skatta populationsstorleken från åldersspecifikt jaktdata och e) utvärdera jakt på älg i Sverige genom att applicera hypotesen ekosystemsutnyttjande). Modellarten för studierna i avhandlingen är älg (Alces alces) i Sverige, en art med varierande rörelsemönster i sitt utbredningsområde. Den förvaltas som normalt i avgränsade älgförvaltningsområden (t ex Sverige) eller viltförvaltningsenheter (t ex Kanada). Avhandlingen visar hur rörelseekologi globalt kan användas i praktisk förvalting av mobila arter. Nationellt kompletterar den älgförvaltningssystemet i Sverige. Slutligen vill jag uppmuntra naturvårdare och viltförvaltare att utforska nya sätt att stärka kopplingen mellan rörelseekologi och förvaltning av mobila arter.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2016
Depositing date:October 2016
Number:2016:96
Number of Pages:92
Papers/manuscripts:
NumberReferences
IAllen, A.M. & Singh, N.J. (2016). Linking movement ecology with wildlife management and conservation. Frontiers in Ecology and Evolution 3, art155
IISingh, N.J.*, Allen, A.M.* & Ericsson, G.E. (2016). Quantifying migration behaviour using net squared displacement approach: clarifications and caveats. PLoS ONE 11(3), e0149594 *Shared first authorship
IIIAllen, A.M., Månsson, J, Sand, H., Malmsten, J., Ericsson, G.E. & Singh, N.J. (2016). Scaling up movements: from individual space use to population patterns. Ecosphere 7(10): e01524
IVAllen, A.M., Dorey, A., Malmsten, J., Edenius, L., Ericsson, G.E. & Singh, N.J. (submitted) Habitat performance relationships of a large mammal on a predator-free island dominated by humans.
VAllen, A.M., Leonardsson, K., Singh, N.J. (submitted) A simplified cohort analysis for estimating population size of managed large herbivores
VIAllen, A.M., Hobi, M.L, Radeloff, V.C., Leonardsson, K., Ericsson, G.E & Singh, N.J. (manuscript) Managing herbivore populations in the framework of exploitation ecosystems.
Place of Publication:Umeå
Publisher:Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-8694-7
ISBN for electronic version:978-91-576-8695-4
ISSN:1652-6880
Language:English
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:elks, animal migration, wildlife management, global positioning systems, animal ecology, habitats, models, sweden
Keywords:Wildlife management, Movement Ecology, Moose
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3742
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3742
ID Code:13745
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
External funders:Swedish Environmental Protection Agency
Deposited By: Mr Andrew M Allen
Deposited On:27 Oct 2016 06:33
Metadata Last Modified:10 Sep 2020 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits