Home About Browse Search
Svenska


Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012

resultat av inventering och försök med gåsbetesåker

Ödman, Lars and Månsson, Johan and Nilsson, Lovisa and Wiberg, Anne (2012). Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Under 2012 avslutades en treårig studie av grågässens numerär och rörelsemönster i jordbrukslandskapet kring Sörfjärden mellan Strängnäs och Eskilstuna. Avsikten var att kartlägga grågässens nyttjande av åkermark i området och ge underlag för en välgrundad målsättning för grågässens populationsstorlek, men även kunskap om skadeförebyggande arbete.

Inom studiens ram har fyra aktiviteter genomförts:
• Veckovisa räkningar av antalet grågäss längs en inventeringsrutt runt Sörfjärden.
• Anläggning och skötsel av en avledningsåker (gåsbetesåker).
• Studier av grödo- och betespreferenser.
• Studier av hur gässen utnyttjar avledningsåkern och känsligheten för störningar från en angränsande väg.

Inventeringarna visar, som förväntat, att spannmåls- och baljväxtodlingar i strandnära lägen är attraktiva och särskilt utsatta för skaderisker i samband med grågässens födosök. Skaderiskerna är dock främst begränsade till vår- och försommar då växtligheten på höst- eller vårsådda fält är späd. De förebyggande åtgärder som vidtagits (stängsling, gåsbetesåker, skrämsel och skyddsjakt) har dock varit tillräckliga hittills och inga ekonomiska ersättningskrav för skördeskador har rests under den aktuella treårsperioden.

Gåsbetesåkern vid Fältstation Rördrommen har varit välbesökt under vår och försommar fram till grågässens ruggning i juni (ca 30 % av de totalt observerade gässen). Under sensommaren och hösten har spillsäden på skördade åkrar förmodligen varit mer attraktiv då besöksfrekvensen vid gåsbetesåkern minskat. Växtligheten på den naturgödslade gåsbetesåkern har tidvis varit mycket frodig. För att underlätta för gässen att landa skapades vid några tillfällen landningsbanor på åkern. I övrigt så har skötseln efter sådden 2010 bestått i ensilageskördar och gödsling. Inblandningen av cikoria i utsädet vid gåsbetesåkerns anläggning 2010 har inte gett några klara utslag vad avser betespreferenser inom ramen för detta försök. Man kan dock konstatera att grågässen betar späda växtdelar på cikoriaplantan med god aptit. Spillningsräkning över åkern har bekräftat att störningarna från en angränsande lokal väg och bebyggelse i direkt anslutning till åkern inte hindrat gässen från att beta i vägens närhet. Resultat och erfarenheter från detta projekt har tidigare redovistas i två årsrapporter för åren 2010 och 2011. Denna rapport omfattar hela projektperioden och överlappar därmed delvis de tidigare sammanställningarna.

Authors/Creators:Ödman, Lars and Månsson, Johan and Nilsson, Lovisa and Wiberg, Anne
Title:Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012
Subtitle:resultat av inventering och försök med gåsbetesåker
Year of publishing :2012
Number of Pages:22
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Viltskadecenter
Associated Programs and Other Stakeholders:Wildlife Damage Centre
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Agrovoc terms:geese, surveys, sweden
Keywords:inventering, grågäss, sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3773
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3773
ID Code:13759
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Nov 2016 14:50
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits