Home About Browse Search
Svenska


Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter

en underlagsrapport till Livsmedelsverket

Glimstedt, Linda and Ahrens, Lutz and Wiberg, Karin (2016). Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:4
[Report]

[img] PDF
934kB

Abstract

Intag av dricksvatten utgör en viktig exponeringsväg för organiska miljöföroreningar i svenska vattentäkter för människor, som i vissa fall kan vara betydande för totalintaget. Närvaro av organiska miljöföroreningar i vattentäkter utgör därmed ett hot mot svenska folkets hälsa. Syftet med den här studien var att sammanställa antropogena föroreningar som detekterats i svenska vatten-täkter. De viktigaste källorna för informationsinhämtning var Vattentäktsarkivet och en databas inom den svenska miljöövervakningen. De vattentäkter som inkluderades i studien var grundvattentäkter, vattentäkter till infiltration samt ytvattentäkter, såväl enskilda som kommunala täkter. Ansatsen var att inkludera en majoritet av alla miljöföroreningar som rapporterats. Många av de substanserna tillhörde någon av ämnesgrupperna bekämpningsmedel, läkemedel och industrikemikalier.

Substanserna sorterades efter detektionsfrekvens och geografisk spridning. Det var ett flertal substanser som både hade hög detektionsfrekvens och geografisk spridning. Exempel på dessa var 2,6-diklorbensamid (BAM), flukonazol, irbesartan, karbamezepin, naproxen, paracetamol, ven-flaxin, perfluorbutansulfonat (PFBS), perfluorhexansulfonat (PFHxS), perfluoroktansyra (PFOA) och perfluorooktansulfonat (PFOS).

En fortsatt sortering av intressanta substanser anses vara nödvändig. Ett förslag är att studera och sortera efter substansernas kemiska egenskaper.

Authors/Creators:Glimstedt, Linda and Ahrens, Lutz and Wiberg, Karin
Title:Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter
Subtitle:en underlagsrapport till Livsmedelsverket
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2016
Number:2016:4
Number of Pages:73
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
ISBN for printed version:978-91-576-9431-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P10 Water resources and management
T Pollution > T01 Pollution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Organic Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Analytical Chemistry
Agrovoc terms:water resources, water supply, groundwater, drinking water, wells, pollution control, pollutants, water analysis, environmental impact, sweden
Keywords:antropogena föroreningar, vattentäkter, sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3771
ID Code:13836
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Nov 2016 14:20
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits