Home About Browse Search
Svenska


Planerar kommunerna för motionslöpning?

en studie av Sveriges 20 största kommuner

Lindström, Linnea (2016). Planerar kommunerna för motionslöpning? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:16
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Sveriges befolkning blir allt mer stillasittande, med ökade välfärdssjukdomar som följd. Samtidigt växer intresset för motion - inte minst löpning. I takt med en samhällsutveckling där städer växer sig såväl större som tätare blir även utmaningen för kommunerna att erbjuda invånarna möjligheter till ett aktivt liv i deras vardagslandskap större. Under 1960- och 80-talen anlade många svenska kommuner motionscentraler i stadens utkant utifrån en nationell strategi. Denna rapport beskriver en undersökning av hur kommunernas strategiska arbete med frågor om motion (löpning) i utemiljön ser ut idag. Den bygger på en dokumentstudie av policydokument och informationsmaterial från de 20 största kommunerna i Sverige, hämtat från deras hemsidor.

Authors/Creators:Lindström, Linnea
Title:Planerar kommunerna för motionslöpning?
Subtitle:en studie av Sveriges 20 största kommuner
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2016
Depositing date:9 November 2016
Number:2016:16
Number of Pages:4
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Language:Swedish
Additional Information:Publikationen publiceras inom projektet "I joggingens spår: om nya rörelsemönster och hälsosam stadsutveckling" (se faktaruta på faktabladet)
Publication Type:Factsheet
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:D Administration and legislation > D10 Public administration
X Agricola extesions > X38 Human medicine, health, and safety
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
Agrovoc terms:landscaping, recreational areas, physical activities, communities, surveys, sweden
Keywords:motionsspår, planering, riktlinjer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3775
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3775
ID Code:13837
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
External funders:FORMAS
Deposited By: Linnea Lindström
Deposited On:10 Nov 2016 08:21
Metadata Last Modified:14 Jun 2021 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits