Home About Browse Search
Svenska


Ekonomiska och energirelaterade resultat från avverkade och ännu växande poppel- och hybridaspbestånd i södra Sverige

Christersson, Lars (2016). Ekonomiska och energirelaterade resultat från avverkade och ännu växande poppel- och hybridaspbestånd i södra Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:12
[Factsheet]

[img] PDF
440kB

Abstract

Skogens roll i Sveriges energiförsörjning och i det allmänna klimatarbetet accentuerades ytterligare under oljekrisernas 70-tal genom introduktionen av de nya verksamhetsområdena energiskog och skogsenergi. Olika salixarters produktionspotential varit kända sedan länge, nu börjar vi också få resultat av olika poppelkloners produktionskapacitet.har Vid avverkning av ett 0,8 ha stort 24-årigt poppelbestånd under bark plus flis av 29 m utbytet blev 4 200 kr/ha, år med 3 % ränta. Fortfarande växande, likåldriga poppelplanteringar visar likvärdiga resultat.erhölls en produktion av ved3/ha, år. Det ekonomiska I dag planteras nyframtagna poppelkloner med en ny planteringsmetod. hypotesen är, att det med 3,5–4 m långa sticklingar av nyförädlat poppelmaterial är möjligt att på 15 år och utan markberedning och skötselåtgärder producera 500 m första generation och 600 m Vattentillgången är oftast den begränsande faktorn.Den bakomliggande3/ha i en3/ha i en andra. 1 m 700 kWh el eller 280 liter metanol.3 aspved ger ca 2 000 kWh värme eller

Authors/Creators:Christersson, Lars
Title:Ekonomiska och energirelaterade resultat från avverkade och ännu växande poppel- och hybridaspbestånd i södra Sverige
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2016
Number:2015:12
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för skogsvetenskap
ISBN for printed version:ISSN: 1400-7789
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:populus, hybrids, energy value, energy forests, cuttings, forestry production
Keywords:Poppel, hybridasp, energiskog, långa sticklingar, maximal vedbiomassaproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3819
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3819
Alternative URL:http://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktaskog/faktaskog15/faktaskog_12_2015.pdf
ID Code:13867
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:01 Dec 2016 09:58
Metadata Last Modified:09 Sep 2020 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits